Aktualności


Ekspertki PCG na konferencji: Innowacyjne usługi środowiskowe i społeczne na rzecz osób starszych
2017-06-08


Przedstawicielki PCG Polska zostały zaproszone do wystąpienia w roli ekspertów na konferencji „Innowacyjne usługi środowiskowe i społeczne na rzecz osób starszych” organizowanej cyklicznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych.

Zespół PCG Zdrowie i Pomoc Społeczna poprowadził 3 prelekcje w pierwszej części wydarzenia:

  • „Konsekwencje zmian demograficznych dla polityki samorządów” – Agata Miśkowiec
  • „Innowacyjne rozwiązania i usługi na rzecz osób starszych na terenach wiejskich i słabo zaludnionych na przykładzie sprawdzonych rozwiązań z Polski i Europy” – Ewa Rogalska
  • „Nowoczesne zarządzanie w opiece długoterminowej” – Magda Sochacka

Uczestnicy konferencji mieli także okazję do poznania lokalnych projektów i dobrych praktyk dotyczących systemów teleopieki (Giżycko), działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej (Nowe Miasto Lubawskie) oraz telefonu wsparcia dla osób starszych.
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek – Wioletta Śląska-Zyś. Wśród pozostałych 150 uczestników konferencji znaleźli się seniorzy z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, lokalni samorządowcy i reprezentanci jednostek pomocy społecznej, oświaty, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych.

Video-relacje z tego wydarzenia można obejrzeć w regionalnych stacjach telewizyjnych i radiowych: Telewizja Olsztyn, TVP 3 Olsztyn – 17. minuta serwisu informacyjnego, Album ze zdjęciami - https://goo.gl/photos/CQ8nLpXcjfbP88r27

Agata Miśkowiec

rops

Ewa Rogalska (Lódź)

rops

Magda Sochacka (Warszawa)

rops

rops