Aktualności


III Kongres Gospodarki Senioralnej
2017-06-09


Agata Miśkowiec i Michał Łyżwiński reprezentowali PCG – Dział Zdrowie i Pomoc Społeczna – podczas III Kongresu Gospodarki Senioralnej organizowanego pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Agata była jednym z panelistów w debacie „Miejsce przyjazne wiekowi – domy, mieszkania, miasta i wsie w obliczu dynamicznych zmian demograficznych”. Przybliżyła zgromadzonej publiczności (liczącej blisko 400 gości) temat mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych, w tym korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z takiej formy zamieszkania. Zaprezentowała także przykłady dobrych praktyk projektów zrealizowanych w samorządach lokalnych.

Agata Miśkowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwiązań mieszkaniowych dla osób starszych

kongres_gosp

Agata Miśkowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwiązań mieszkaniowych dla osób starszych

kongres_gosp

Agata Miśkowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwiązań mieszkaniowych dla osób starszych

kongres_gosp

Agata Miśkowiec (druga z lewej) podczas debaty nt. rozwiązań mieszkaniowych dla osób starszych

kongres_gosp


Więcej informacji o Kongresie wraz programem, relacją fotograficzną i video znajduje się na stronie: http://kigs.org.pl/wydarzenia/kongres-gospodarki-senioralnej-2017/