Aktualności


Eksperci PCG wspierają modelową rewitalizację Łodzi
2019-05-07


Podczas ogólnopolskiej konferencji „Łódź rewitalizuje: działania społeczne szyte na miarę” przedstawiono efekty prac m.in. dwóch modelowych projektów: Dom Wielopokoleniowy oraz Model zasiedlenia kamienic wyremontowanych w ramach projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w których opracowanie zaangażowani byli eksperci PCG Polska.

Konferencja była okazją do wymiany myśli i doświadczeń samorządów z całej Polski, które będąc na różnych etapach procesu rewitalizacji, szukają najlepszych rozwiązań, innowacyjnych pomysłów, dobrych praktyk i inspiracji.

Pierwszego dnia konferencji grupa panelowa w składzie: Monika Daab (PCG Polska), Anna Kobalczyk (Biuro ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Łodzi) i Iwona Benek (Laboratorium Architektury LAB 60+) przedstawiła koncepcję zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego opracowaną w ramach Projektu Pilotażowego II. Ekspertki podzieliły się doświadczeniami z prac nad modelem funkcjonowania tej innowacji w obszarze polityki społecznej i mieszkaniowej, zwracając uwagę na praktyczne aspekty istotne z punktu widzenia wdrażania idei Domu Wielopokoleniowego w innych miastach. Prelegentki omówiły m.in.:

  • aspekty prawne dotyczące różnych strategii wdrażania Domu Wielopokoleniowego w ramy polityki mieszkaniowej JST
  • kwestie architektoniczne, zwłaszcza dot. dostępności dla różnych grup użytkowników budynku i rekomendacje dot. dostosowania budynku mającego pełnić funkcje integracji pokoleń
  • aktualna sytuacja zasiedlania lokali w Domu Wielopokoleniowym
  • proces wyłaniania operatora Klubu Sąsiedzkiego, który wraz z pojawieniem się nowych najemców rozpocznie swoją pracę animacyjno-integracyjną z mieszkańcami Domu i sąsiedztwa.
Więcej informacji o Domu Wielopokoleniowym w Łodzi (w tym raporty i analizy) znajduje się na stronie centrumwiedzy.org:

http://centrumwiedzy.org/projekt-pilotazowy-ii/dzialania/dzialanie-2-dom-wielopokoleniowy/

Łódź rewitalizuje  Łódź rewitalizuje

Od lewej: dr inż. arch. Iwona Benek (LAB60+), Monika Daab (PCG), Anna Kobalczyk (UMŁ)

Model zasiedlenia kamienic wyremontowanych w ramach projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, o którym opowiedziała Katarzyna Dyzio z Biura ds. Rewitalizacji, był drugim projektem realizowanym przez zespół PCG Polska prezentowanym podczas wydarzenia. Uczestnikom przedstawiono modelowe podejście do zasiedlania remontowanych nieruchomości z uwzględnieniem idei miksu społecznego. Omówiono również główne modele funkcjonowania mieszkań chronionych oraz tryb wyboru operatorów dla planowanych funkcji społecznych i działań miękkich, które – równolegle do remontów budynków – mają wpływać na rewitalizowaną przestrzeń również w ujęciu społecznym.
Więcej informacji o Modelu zasiedlenia kamienic wyremontowanych (w tym raporty i analizy) znajduje się na stronie centrumwiedzy.org:

http://centrumwiedzy.org/projekt-pilotazowy-ii/dzialania/model-zasiedlania-kamienic-wyremontowanych-w-ramach-programu-rewitalizacji-obszarowej-centrum-lodzi/

Oba projekty to dla nas ogromna duma i sukces, dlatego tym bardziej cieszymy się, że mieliśmy możliwość podzielenia się efektami naszych prac z szerszym gronem odbiorców. Wydana została również piękna publikacja podsumowująca wszystkie inicjatywy z Projektu Pilotażowego II. Poniżej kilka zdjęć z naszych ulubionych rozdziałów:

Łódź rewitalizuje  Łódź rewitalizuje

Łódź rewitalizuje  Łódź rewitalizuje

Łódź rewitalizuje  Łódź rewitalizuje