Edukacja


PCG Edukacja wspomaga instytucje edukacyjne w efektywnym zarządzaniu, realizacji celów statutowych oraz osiąganiu jak najlepszych wyników nauczania. Łączymy doświadczenie w pracy dla instytucji związanych z oświatą i doskonaleniem zawodowym z ekspertyzą w dziedzinie edukacji i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Realizowane przez PCG Edukacja projekty mają na celu usprawnianie procesów edukacyjnych oraz wspieranie przedstawicieli oświaty w podejmowaniu decyzji na podstawie analizy danych edukacyjnych.


PCG Edukacja dla Samorządów i Szkół – Broszura informacyjna (do pobrania)


Doskonalenie

Nasza oferta warsztatów otwartych, konferencji i szkoleń jest szeroka i stale aktualizowana, by wspierać kadry zarządzające i pracowników placówek oświatowych w stałym doskonaleniu ich pracy. Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez Centrum Doskonalenia PCG.

Czytaj więcej

Doradztwo

Oświata jest obszarem szczególnie istotnym dla społeczeństwa. Oferujemy programy konsultacyjno-szkoleniowe dla szkół oraz kompleksowe wsparcie w rzetelnej analizie potrzeb, prowadzeniu badań i w ewaluacji Państwa projektów.

Czytaj więcej

Narzędzia IT

Oferowane przez PCG narzędzia informatyczne są wykorzystywane w celu efektywnego przekazywania wiedzy, zarządzania informacją, samodoskonalenia oraz wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej

 

Konferencja Wiosenna Szkoła EWD 2016

Uczestnicy Konferencji zapoznają się z możliwościami wypracowania sposobów prezentacji i interpretacji wskaźników oraz zgłębią metody zwiększania efektywności nauczania z wykorzystaniem modelu EWD.

Edycja 2016

Kongres Edukacja Równych Szans 2016

Celem Kongresu jest promowanie sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk w organizowaniu zintegrowanych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa rzecz udzielania uczniom adekwatnego i jednolitego wsparcia na wszystkich etapach edukacyjnych.

Edycja 2016