Ekspertyzy na podstawie danych


Kontekst


Różne instytucje publiczne a także firmy dostarczające oprogramowanie do zarządzania danymi edukacyjnymi tworzą, gromadzą i przetwarzają duże ilości danych na temat uczniów i efektów nauczania. Ten ogromny zasób informacji stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę.

Dyrektorzy szkół, naczelnicy wydziałów właściwych dla oświaty, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownicy administracji rządowej niejednokrotnie muszą zmierzyć się z wyzwaniem wyboru odpowiednich informacji i argumentów, które pomogą im w podejmowaniu trafnych decyzji. Często ilość dostępnych danych może być dla nich przytłaczająca, a czas potrzebny do ich poprawnej analizy bywa ograniczony. Identyfikacja i dalsze wykorzystanie kluczowych zestawień danych może wspomóc codzienne procesy oraz planowanie strategiczne zarówno w szkołach, jak i w instytucjach administracji samorządowej i krajowej.

Co oferujemy


Zespół analityki PCG Edukacja pomaga instytucjom samorządowym i organizacjom w:

 • Stworzeniu i analizie wyników testów i skal osiągnięć
 • Przetwarzaniu i analizie dużych zbiorów danych
 • Tworzeniu ankiet i innych narzędzi badawczych
 • Zarządzaniu i realizacji badań jakościowych i ilościowych
 • Zrozumieniu trendów w oświacie i na rynku pracy
 • Planowaniu i zarządzaniu projektami ewaluacyjnymi
 • Tworzeniu kwestionariuszy
 • Pisaniu raportów i wizualizacji wyników badań
 • Tworzeniu i zarządzaniu bazami danych

Nasz sposób działania


Nasz sposób realizacji projektów jest oparty na sprawdzonej metodologii, potwierdzony naukowo i praktycznie. Dzięki wykorzystaniu danych mamy możliwość osiągnąć wysoką skuteczność realizowanych działań. W naszej pracy przechodzimy przez wszystkie kluczowe etapy podejmowania decyzji, od danych do działania.

Eksperci PCG Edukacja są gotowi wspierać klientów na każdym etapie projekty badawczego lub analitycznego, w szczególności podczas:

 • Wstępnego planowania zakresu działania i procedury badawczej
 • Identyfikacji obecnej sytuacji
 • Diagnozie kluczowych czynników, które są przyczyną zidentyfikowanych problemów
 • Wdrażania działań naprawczych
 • Ewaluacji rezultatów przeprowadzonych działań