Wykorzystanie metody edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności nauczania w szkole
Warsztaty skierowane są do nauczycieli różnych typów szkół – szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i technika.

Zajęcia będą prowadzone w grupach nauczycieli tego samego typu szkoły. Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości metody EWD do oceny efektywności nauczania oraz nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się dedykowanymi narzędziami analizy wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem metody EWD.

Warsztaty zaplanowano w dwóch modułach o różnych stopniu zaawansowania, przy czym można je przejść po kolei lub każdy może być realizowany oddzielnie, zależnie od posiadanej wiedzy uczestnika.

 • Moduł I dla początkujących (6 godzin) – dotyczyć będzie podstawowych informacji o metodzie i podstawowych sposobach wykorzystania kalkulatora EWD.
 • Moduł II dla zaawansowanych (6 godzin) – będzie poszerzał zdobytą wiedzę i umiejętności z Modułu I, a praca będzie przebiegała w formie studiów przypadku.

Po zakończonych warsztatach przewidziane są dodatkowo indywidualne, jednogodzinne konsultacje z ekspertem.

Przyjmujemy zapisy na poszczególne moduły warsztatów, jak i na cykl szkoleń.

Korzyści dla uczestnika:

 • Możliwość wykorzystania wskaźników EWD we własnej szkole
 • Umiejętność obsługi kalkulatora EWD
 • Umiejętność zaplanowania pogłębionych analiz w szkole z wykorzystaniem wskaźników EWD

 


W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

Moduł I – dla początkujących:

 • Efekty i efektywność nauczania. Idea metody edukacyjnej wartości dodanej.
 • Sposoby prezentacji wskaźników EWD. Ćwiczenia interpretacyjne.
 • Kalkulator EWD. Podstawowe zastosowania.

Moduł II – dla zaawansowanych:

 • Analiza studiów przypadku.
 • Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji wyników nauczania.

Nabyte na warsztatach umiejętności można będzie wykorzystać w analizie wyników własnej szkoły. Prace nad raportem dla swojej szkoły będzie można skonsultować indywidualnie w ramach wsparcia doradczego wliczonego w cenę warsztatu.

 


Ekspert reprezentujący Zespół Edukacyjnej Wartości Dodanej

PCG Polska zatrudnia ekspertów związanych z Zespołem Edukacyjnej Wartości Dodanej, który od 2005 roku rozwijał metodologię szacowania wskaźników EWD i ich wykorzystania do oceny efektywności nauczania.

Poznaj sylwetki ekspertów

 


Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt telefoniczny 22 477 27 02 lub e‑mailowy pcgpolska@pcgpolska.plWarsztaty są organizowane dla ok. 20 uczestników z kilku jednostek w danym rejonie. Podczas warsztatów zapewniamy przerwy kawowe i lunch. Koszt udziału w warsztatach dla jednej osoby wynosi:

 • 279 zł – cena promocyjna przy wcześniejszych zapisach (do 7 dni przed warsztatem) lub przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej jednostki
 • 299 zł – cena standardowa.