Rozwój uczniów zdolnych
Podczas cyklu warsztatów z tematyki rozwoju uczniów zdolnych nasi eksperci przekażą dobre praktyki w odkrywaniu i pracy z uczniami zdolnymi, podzielą się pedagogicznymi inspiracjami i odmłodzonymi metodami kształcenia. Poznasz również możliwości systemu EdPlan — narzędzia IT wspierającego placówki w planowaniu zajęć i tworzeniu potrzebnej dokumentacji.

Adresaci warsztatów:

 • Dyrektorzy gimnazjów
 • Wicedyrektorzy gimnazjów
 • Nauczyciele gimnazjów

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie projektowania, organizacji, prowadzenia i dokumentowania pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi oraz inspirowanie do wykorzystania w praktyce współczesnych tendencji, koncepcji dotyczących rozwoju umiejętności twórczych i społecznych dzieci i młodzieży.

Podczas cyklu warsztatów z tematyki rozwoju uczniów zdolnych nasi eksperci przekażą dobre praktyki w odkrywaniu i pracy z uczniami zdolnymi, podzielą się pedagogicznymi inspiracjami i odmłodzonymi metodami kształcenia. Zostanie również zaprezentowany system EdPlan — narzędzia IT wspierającego placówki w planowaniu zajęć i tworzeniu potrzebnej dokumentacji.

Korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie potrzeb psychologicznych i poznawczych ucznia zdolnego
 • Umiejętność wykorzystania poznanych metod do diagnozowania uzdolnień uczniów
 • Umiejętność stworzenia planu wspierania rozwoju ucznia zdolnego
 • Znajomość różnych form, metod i technik w pracy z uczniem zdolnym
 • Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym
 • Znajomość wskaźników twórczego myślenia
 • Umiejętność wykorzystania podstawowych technik rozwijających myślenie twórcze uczniów

 


Zaplanuj swoją ścieżkę rozwoju w obszarze pracy z uczniami zdolnymi. Każdy moduł to dwa różne 6-godzinne warsztaty.Linia tematyczna


Uczeń zdolny


Poziomy zaawansowania

Moduł I

Pedagogiczne inspiracje – w świecie ucznia zdolnego


A. Rozpoznanie ucznia zdolnego

B. Projektowanie i realizacja procesu wsparcia

Moduł II

Praca z uczniem zdolnym – każdego dnia bliżej perfekcji


A. Nauczyciel architektem osobowości ucznia

B. Odmłodzone metody kształcenia i pułapki stereotypów

Moduł III

Sztuka szkolnego życia – przybornik nauczyciela na pogodę i niepogodę

A. W zgodzie z samym sobą, w zgodzie z innymi

B. Coaching, mentoring, tutoring i facylitacja w pracy z uczniem zdolnym


Poziom 1: Pedagogiczne inspiracje – w świecie ucznia zdolnego. Rozpoznanie ucznia zdolnego

Cel:
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli związanych z projektowaniem, organizacją, prowadzeniem pracy z uczniem zdolnym
 • Inspirowanie do wykorzystywania w praktyce współczesnych tendencji oraz koncepcji dotyczących rozwoju umiejętności twórczych i społecznych uczniów
 • Tworzenie warunków do wzajemnego uczenia się

Poziom 2: Praca z uczniem zdolnym – każdego dnia bliżej perfekcji. Odmłodzone metody kształcenia i pułapki stereotypów

Cel: Doskonalenie umiejętności sprawnego i kreatywnego planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji procesu wsparcia ucznia zdolnego

Poziom 3: Sztuka szkolnego życia – przybornik nauczyciela na pogodę i niepogodę. Coaching, mentoring, tutoring i facylitacja w pracy z uczniem zdolnym

Cel:
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania procesów samooceny i samoświadomości własnej i uczniów zdolnych
 • Doskonalenie umiejętności moderowania pracy własnej, jednostki i zespołu

 

Aneta Madziara

Edukator MEN, edukator dramy, instruktor teatralny oraz coach z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współautorka podręcznika dla ORE pt. „Model pracy z uczniem zdolnym na etapie gimnazjalnym.” Nauczyciel dyplomowany z 30 letnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej w tym placówkach dla uczniów niepełnosprawnych. Od 2005 roku pracownik systemu doskonalenia nauczycieli (doradca metodyczny i konsultant), od 2006 kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Trener kursu dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” realizowanego przez PCG Polska na zlecenie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 


Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt telefoniczny 22 477 27 02 lub e‑mailowy pcgpolska@pcgpolska.plWarsztaty są organizowane dla ok. 20 uczestników z kilku jednostek w danym rejonie. Podczas warsztatów zapewniamy przerwy kawowe i lunch. Koszt udziału w warsztatach dla jednej osoby wynosi:

 • 279 zł – cena promocyjna przy wcześniejszych zapisach (do 7 dni przed warsztatem) lub przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej jednostki
 • 299 zł – cena standardowa.