Warsztaty przedmiotowe
Warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli matematyki

Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody EWD do oceny efektywności nauczania matematyki w zakresie sprawdzanym egzaminem maturalnym oraz dyskusja metod nauczania matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej. Warsztaty skierowane są do nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

Korzyści dla uczestnika:

 • Wzbogacanie umiejętności metodycznych nauczycieli
 • Inspirowanie do wykorzystywania EWD jako dodatkowej miary efektywności i jakości pracy nauczyciela
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w praktyce nauczycielskiej współczesnych tendencji oraz koncepcji rozwoju umiejętności kluczowych uczniów
 • Refleksja nt. stosowanych metod nauczania matematyki w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej
 • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń

Warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli języka polskiego / humanistów

Celem warsztatów jest kształtowanie/wzbogacanie umiejętności metodycznych nauczycieli. Warsztaty skierowane są do nauczycieli z gimnazjów, którzy dbają o rozwój swoich kompetencji nauczycielskich

Korzyści dla uczestnika:

 • Warsztaty zorganizowane są w oparciu o praktyczne przykłady odnoszące się do wyników poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego
 • Wzbogacanie umiejętności metodycznych nauczycieli
 • Inspirowanie do wykorzystywania EWD jako dodatkowej miary efektywności i jakości pracy nauczyciela
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w praktyce nauczycielskiej współczesnych tendencji oraz koncepcji rozwoju umiejętności kluczowych uczniów
 • Refleksja nt. stosowanych metod nauczania jęz. polskiego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej
 • Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń


 


Warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli matematyki

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Strategie uczenia w kontekście wymagań ogólnych kształcenia umiejętności matematycznych
 • Modelowanie jako podstawowa umiejętność matematyczna. Konstruowanie i strategie rozwiązywania zadań z zakresu modelowania matematycznego
 • Kalkulator EWD 100 jako narzędzie pomiaru efektywności nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej

Warsztaty przedmiotowe dla nauczycieli języka polskiego / humanistów

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Od ilości wiedzy do jakości
 • Wyniki egzaminów inaczej, czyli poszerzanie perspektywy
 • Lider inspiruje innych
 • Dowiedziałem się…: Wykorzystam w praktyce…; Odłożę na później…- Refleksje, wymiana doświadczeń

 

Henryk Dąbrowski


Ekspert związany z Centralnym Zespołem Egzaminu Maturalnego, działającym do 2014 roku przy CKE. Koordynator egzaminu maturalnego z matematyki w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Aktywnie uczestniczył w pracach Centralnego Zespołu Ekspertów Matematycznych, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

dr Ewa Stożek


Ekspert związany z Zespołem Edukacyjnej Wartości Dodanej. Konsultant i ekspert PCG Polska. Łączy wieloletnie doświadczenie pracy w różnych instytucjach oświatowych z praktyką szkoleniową. Z wykształcenia jest matematykiem. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania placówką oświatową oraz z zakresu ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. W latach 2004‑2012 pracowała w Wydziale Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Od 2005 jest związana z Zespołem Edukacyjnej Wartości Dodanej, a w latach 2012‑2015 była liderem Pracowni EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest autorką artykułów i materiałów szkoleniowych związanych z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych do zarządzania oświatą.

 

Elżbieta Kolczyńska


Magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, absolwentka podyplomowej filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz doradztwa szkolnego i zawodowego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Egzaminator sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej i egzaminu maturalnego z języka polskiego; nauczyciel dyplomowany; specjalista do spraw ewaluacji. Tutor (certyfikat tutorski nadany przez Kolegium Tutorów we Wrocławiu), Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (certyfikat ORE), certyfikat "Lider Edukacji Coachem" i "Profesjonalny Coach", ekspert ORE w dziedzinie kompetencji społecznych i obywatelskich; absolwentka studiów podyplomowych "Coaching i Mentoring w Biznesie" organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

 

 


Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem, prosimy o kontakt telefoniczny 22 477 27 02 lub e‑mailowy pcgpolska@pcgpolska.plWarsztaty są organizowane dla ok. 20 uczestników z kilku jednostek w danym rejonie. Podczas warsztatów zapewniamy przerwy kawowe i lunch. Koszt udziału w warsztatach dla jednej osoby wynosi:

 • 279 zł – cena promocyjna przy wcześniejszych zapisach (do 7 dni przed warsztatem) lub przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej jednostki
 • 299 zł – cena standardowa.