Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020


Usługi doradcze w zakresie nowej perspektywy finansowania oferowane są w formule indywidualnego spotkania z naszymi ekspertami, którzy w zależności od potrzeb wspierają Państwa w efektywniejszym działaniu na rzecz pomocy społecznej w Państwa regionie z wykorzystaniem wsparcia w postaci środków unijnych. Udzielamy wsparcia krok po kroku w procedurze planowania projektu, tworzenia wniosku o dofinansowanie i obsługi projektu.

Usługi doradcze w zakresie nowej perspektywy finansowania oferowane są w formule indywidualnego spotkania z naszymi ekspertami, którzy w zależności od potrzeb wspierają Państwa w efektywniejszym działaniu na rzecz pomocy społecznej w Państwa regionie z wykorzystaniem wsparcia w postaci środków unijnych. Udzielamy wsparcia krok po kroku w procedurze planowania projektu, tworzenia wniosku o dofinansowanie i obsługi projektu.

  • Merytoryka, czyli analizowanie wytycznych w zakresie funduszy unijnych z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów i z uwzględnieniem zmian w obecnej perspektywie finansowania,

  • Praktyka, czyli prezentowanie praktycznych przykładów wykorzystania funduszy oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania funduszy ze szczególnym uwzględnieniem celów pomocy społecznej,

  • Doradztwo, czyli darmowa godzina konsultingu dla każdego uczestnika po zrealizowanym warsztacie oraz możliwość skonsultowania swojego konkretnego przypadku z naszym ekspertem podczas zajęć.