Audyt działań wspierających rekrutację studentów


Cele audytu

Uczelnie, zwłaszcza niepubliczne, przeznaczają istotną część swoich budżetów na działania promocyjne i marketingowe, zmierzające do pozyskania studentów. Wydatki te sięgają często poziomu 1000 zł na studenta. Działania wspierające rekrutację studentów obejmują zwykle:

 • Reklamę zewnętrzną, tzw. outdoor (billboardy, citylighty, telebimy);
 • Reklamę w czasopismach adresowanych do uczniów szkół średnich i ich rodziców;
 • Działania promocyjne w szkołach średnich (wykłady, wizyty absolwentów)
 • Uczestnictwo w targach edukacyjnych;
 • Organizację dni otwartych na uczelni;
 • Promocję na stronach internetowych uczelni, często wspomaganą mechanizmami SEO;
 • Reklamę internetową.

PCG Polska oferuje analizę skuteczności działań wspierających rekrutację studentów. Wykorzystując udostępnione przez uczelnię dane oraz zaawansowane narzędzia typu Business Intelligence i Data Mining przekazujemy osobom kierującym działaniami rekrutacyjnymi uczelni informacje na temat optymalnego sposobu wykorzystania budżetów promocyjnych uczelni w celu uzyskania nie tyle największej liczby kandydatów, co wypełnienia wszystkich miejsc studentami najlepiej dopasowanymi do oferowanych programów.

Przebieg audytu

Audyt działań wspierających rekrutację może być przeprowadzony w trybie jednorazowej analizy lub usługi ciągłej pozwalającej na śledzenie efektów realizowanych działań. W każdym z trybów obejmuje on następujące elementy:

 • Określenie zakresu i przygotowanie szczegółowego planu audytu;
 • Podpisanie umowy zapewniającej uczelni bezpieczne przekazanie strategicznych dla niej informacji;
 • Analizę danych o działaniach promocyjnych uczelni;
 • Ankietę i wywiady z pracownikami działu promocji i wybranymi studentami;
 • Uruchomienie aplikacji typu Business Intelligence, zintegrowanie jej z kluczowymi bazami danych uczelni (w tym systemem obsługi rekrutacji i procesu dydaktycznego), konfigurację raportów i kluczowych wskaźników efektywności;
 • Przygotowanie raportu efektywności działań rekrutacyjnych;
 • Przygotowanie modelu umożliwiającego optymalizację działań rekrutacyjnych.

Korzyści z audytu

Audyt umożliwia nałożenie na historyczne dane o rekrutacji i efektywności działań prorekrutacyjnych danych o potencjalnych nowych kandydatach, obejmujące:

 • Demograficzne informacje o szkołach, z których pochodzą kandydaci;
 • Historyczne wyniki egzaminów absolwentów poszczególnych szkół;
 • Historyczne wyniki uzyskiwane na poszczególnych kierunkach studiów przez absolwentów różnych szkół średnich.

W rezultacie uczelnia może dostosować swoje działania do oczekiwanych efektów rekrutacji nie ograniczając się przy tym jedynie do dbania o liczbę kandydatów, ale i o ich jakość i dopasowanie ich oczekiwań do programów oferowanych na uczelni.