Efektywne zarządzanie w opiece zdrowotnej

Zdrowie


PCG Zdrowie oferuje usługi doradcze oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne dla organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia. Wspieramy podmioty ochrony zdrowia w poprawie efektywności działania, promujemy kulturę podejmowania decyzji w oparciu o dane w celu zwiększenia jakości i dostępności usług dla pacjentów. Na rynku polskim, jednym z głównych obszarów ekspertyzy PCG są usługi skierowane do sektora opieki długoterminowej.


Rozwiązania dla opieki długoterminowej

Flagowym produktem oferowanym przez PCG Zdrowie jest SupraCare – nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej. System SupraCare powstał w odpowiedzi na wyzwanie organizacyjne wynikające z konieczności połączenia indywidualnych potrzeb i preferencji pacjentów z efektywną organizacją pracy.

Więcej

Zarządzanie finansami placówek ochrony zdrowia

PCG oferuje usługi doradztwa w zarządzaniu finansami szpitali. Na podstawie analizy bieżącej sytuacji finansowej, PCG identyfikuje obszary działalności szpitala wymagające poprawy, ustala procedury monitorowania kosztów oraz definiuje optymalne poziomy wskaźników finansowych.

Więcej

Zarządzanie strategiczne placówek ochrony zdrowia

PCG oferuje szeroki wachlarz usług doradczych w sektorze ochrony zdrowia. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu strategii dla szpitali i ośrodków opieki długoterminowej, opracowywaniu oraz wprowadzaniu planów naprawczych, a także w tworzeniu biznes planów dla placówek zdrowotnych.

Więcej

Doradztwo w dziedzinie Gospodarki Senioralnej

PCG wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach procesu tworzenia innowacyjnych usług i produktów dla seniorów, dostarczając ekspercką wiedzę, nowoczesne narzędzia analityczne, cenną zewnętrzną perspektywę oraz praktyczne doświadczenie wynikające z bezpośredniej pracy z osobami starszymi.

Więcej