Doradztwo w dziedzinie Gospodarki Senioralnej


Z roku na roku żyjemy coraz dłużej, a co ważniejsze, wydłuża się również średnia długość życia w zdrowiu i pełni sił. W związku z tym zasadne są działania w kierunku rozwoju srebrnej gospodarki - usług i produktów, których odbiorcami będą mogły być właśnie osoby starsze. Z jednej strony mamy do czynienia z usługami opiekuńczymi i zdrowotnymi, z drugiej zaś z innego rodzaju usługami zaspakajającymi niezdrowotne potrzeby seniorów takie jak aktywizacja społeczna czy mieszkalnictwo.

Naszymi Klientami w obszarze srebrnej gospodarki są przedstawiciele samorządów, inwestorzy, organizacje angażujące się na rzecz seniorów oraz inne podmioty zainteresowane działalnością na tym rynku. PCG wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach procesu tworzenia innowacyjnych usług i produktów dla seniorów, dostarczając ekspercką wiedzę, nowoczesne narzędzia analityczne, cenną zewnętrzną perspektywę oraz praktyczne doświadczenie wynikające z bezpośredniej pracy z osobami starszymi.

 

Badania rynku

Klientom z sektora publicznego i prywatnego zainteresowanym wdrażaniem nowych usług dla seniorów oferujemy zarówno jakościowe, jak i ilościowe analizy rynku. Wykorzystując pełną gamę technik badawczych pomagamy ocenić potencjał rynku dla danego typu usług, zdefiniować grupę docelową oraz ustalić preferencje odbiorców. Wykorzystując nasze doświadczenie na rynku opieki długoterminowej, a co za tym idzie znajomość potrzeb osób starszych, a także biegłość w prognozach demograficzno-ekonomicznych, pomagamy ocenić zapotrzebowanie na usługi kierowane do seniorów w regionie lub na terenie kraju. Oprócz analiz mających na celu statystyczne oszacowanie chłonności rynku, organizujemy też badania rynku z uczestnictwem samych seniorów. W ten sposób pomagamy klientom zrozumieć potrzeby użytkowników końcowych, dostosować świadczoną usługę do ich preferencji oraz ustalić cenę na poziomie, który będzie gwarantował sukces rynkowy.

Analiza inwestycji

Firma PCG świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie analizy opłacalności inwestycji, a także przy wyborze odpowiedniego modelu wejścia na rynek. Specjalizujemy się w tworzeniu modeli finansowych, biznes planów oraz planów strategicznych i operacyjnych, zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla prywatnych przedsiębiorców. W ramach analiz związanych z inwestycjami oferujemy pełen pakiet usług, od określenia koncepcji projektu i opcji jego wdrożenia, przez testy rynkowe z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi udziałem w projekcie (np. inwestorami finansowymi czy wykonawcami), po analizę ekonomiczno-finansową uwzględniającą potencjalnie dostępne finansowanie z funduszy UE oraz dotacji innych podmiotów.

Certyfikacja produktów i usług dla seniorów

Seniorzy są zróżnicowaną pod względem potrzeb i wymagającą grupą klientów, lecz jednocześnie są to konsumenci narażeni na większe ryzyko nieuczciwych praktyk rynkowych. PCG przeprowadza audyty pozwalające potwierdzić najwyższą jakość usług i produktów dedykowanych seniorom, zarówno w obszarze opieki długoterminowej, jak i na innych rynkach. Pomagamy organizacjom i firmom dostosować usługi, produkty, kampanie marketingowe czy procesy wewnętrzne do potrzeb seniorów, a tym samym zdobyć ważną przewagę konkurencyjną na rynku o rosnącym potencjale finansowym.