Zarządzanie finansami placówek ochrony zdrowia


Od ponad 20 lat, PCG wspomaga organy rządowe i samorządowe oraz placówki medyczne w zakresie sprawnego zarządzania finansami w ochronie zdrowia. Nasi konsultanci wdrażają rozwiązania pozwalające na poprawę efektywności placówki ochrony zdrowia. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań począwszy od analizy bieżącej sytuacji finansowej jednostki po przygotowanie planu optymalizacji kosztów. Przykładowo, dzięki usługom świadczonym przez PCG, Departament Zdrowia oraz Opieki Społecznej stanu Karolina Północna zwiększył swój przychód o blisko 115 milionów złotych w roku fiskalnym 2006-2007.

 

Case study: Zarządzanie przychodem publicznej jednostki opieki zdrowotnej

 

Analiza działalności finansowej podmiotów ochrony zdrowia

Budżetowanie i prognozowanie finansowe

Doradzamy organom rządowym, instytucjom samorządowym oraz podmiotom ochrony zdrowia w zakresie poprawy jakości procesu budżetowania poprzez przygotowanie szczegółowych prognoz finansowych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia.

Analiza przepływów pieniężnych (cashflow)

PCG oferuje kompleksową analizę przepływów pieniężnych, m.in. pomagamy wycenić ryzyko finansowe związane ze złymi długami u wierzyciela, doradzamy w zarządzaniu wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publiczno- i cywilno- prawnymi oraz wspieramy negocjacje w zakresie możliwości restrukturyzacji finansowej.

Rachunek kosztów

Na bazie wieloletniego doświadczenia zdobytego w Stanach Zjednoczonych w dziedzinie raportowania w sektorze w ochronie zdrowia, nasi eksperci doradzają w zakresie alokacji kosztów na poszczególne jednostki szpitala. Opracowana metodologia umożliwia ustalenie rzeczywistych kosztów świadczeń specjalistycznych oraz obliczenie marż poszczególnych zabiegów. Działania te pozwalają na ustalenie optymalnej strategii dla jednostek w sektorze ochrony zdrowia. Ustalamy sposoby monitorowania kosztów, definiujemy wskaźniki efektywności kosztowej oraz wdrażamy rozwiązania zmierzające do zbilansowania bieżącej działalności.

Analiza inwestycji

Firma PCG świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie analizy opłacalności inwestycji w środki trwałe. Pomagamy ocenić zwrot z inwestycji w nowe technologie w sektorze ochrony zdrowia. Ponadto oferujemy usługi pozyskania finansowania na nowe inwestycje z Funduszy Unijnych.

Zarządzanie rozliczeniami

Wspomagamy podmioty w sektorze ochrony zdrowia w zakresie zarządzania procesem rozliczeń. Pomagamy zoptymalizować proces rozliczeń poprzez identyfikację niewydajnych praktyk w fakturowaniu oraz analizę cyklu operacyjnego. Przeprowadzamy również ocenę terminowości opłat za świadczenia specjalistyczne oraz optymalizujemy procesy biznesowe w zakresie zarządzania rozliczeniami.

Analiza obłożenia łóżek

Nasi eksperci posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu analizy obłożenia łóżek w placówkach medycznych. Na podstawie analiz opracowujemy rekomendacje mające na celu zwiększenie obłożenia oraz zmniejszenia kosztów.