Zarządzanie strategiczne w podmiotach ochrony zdrowia


Firma PCG świadczy usługi doradztwa strategicznego dla klientów z sektora prywatnego oraz publicznego. Nasi pracownicy od lat doradzają podmiotom w sektorze ochrony zdrowia funkcjonującym na rynku amerykańskim. Przykładowo, Szpital Dziecięcy Franciscan w Brighton w stanie Massachusetts realizuje obecnie założenia strategii krótko- oraz długoterminowej opracowanej przez PCG w wyniku projektu "Opracowanie Strategii" zleconego PCG przez Zarząd Szpitala Franciscan.

 

Studium przypadku: Szpital Dziecięcy Franciscan w Brighton w stanie Massachusetts

Studium przypadku: MEDI-System

 

Nasze usługi w zakresie doradztwa strategicznego obejmują:

Zarządzanie procesem restrukturyzacji

PCG wspomaga podmioty ochrony zdrowia w całym procesie restrukturyzacji, począwszy od przygotowania planu restrukturyzacji po wdrożenie planu naprawczego oraz zarządzanie komunikacją z pracownikami. Ponadto doradzamy w zakresie przekształcania SP ZOZ w spółki prawa handlowego. Przeprowadzamy symulacje finansowe, analizę wrażliwości i progu rentowności projektu, projektujemy docelowy model operacyjny placówki (kluczowe wskaźniki efektywności, plan stanu majątkowego, analiza struktury zatrudnienia), prowadzimy analizę inwestycji w nowopowstającej spółce oraz przedstawiamy możliwości rozwoju usług medycznych, w tym usług komercyjnych. Przygotowujemy materiały informacyjne dla potencjalnych partnerów – w języku polskim i angielskim.

Opracowywanie strategii

PCG od lat doradza podmiotom z sektora ochrony zdrowia w tworzeniu planów strategicznych. Dzięki naszym usługom wiele podmiotów z sektora ochrony zdrowia poprawiło swoją efektywność oraz jakość świadczonych usług. Opracowujemy koncepcje funkcjonowania szpitali analizując otoczenie rynkowe, szanse i zagrożenia, potencjał rynkowy oraz definiując wartość dodaną podmiotu leczniczego – w kontekście obowiązującej ustawy o działalności leczniczej.

Zarządzanie projektami (w tym projektami technologicznymi)

Nasi konsultanci to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami. Wielu z naszych pracowników posiada certyfikat PMP ® (Project Management Professional), który potwierdza umiejętność zarządzania projektami. Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami informatycznymi, w których definiujemy wymagania funkcjonalne systemu informatycznego, zarządzamy procesem kodowania i testowania systemu, przeprowadzamy implementację, prowadzimy szkolenia, analizujemy dane gromadzone w systemie, na bazie których opracowujemy mapę wskaźników oraz sposób ich monitorowania. Dzięki tak zdefiniowanym, zaprojektowanym i wdrożonym rozwiązaniom technologicznym,doprowadzamy do optymalizacji procesów, podnosimy efektywność organizacji oraz promujemy kulturę podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Modelowanie procesów biznesowych

Celem modelowania procesów biznesowych jest usprawnienie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa poprzez stworzenie procedur, które w jasny oraz zorganizowany sposób wspomagają codzienną działalność operacyjną podmiotów ochrony zdrowia.