Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia EuropejskaDofinansowane przez Unię Europejską

Wybrane produkty i usługi


Fundusze unijne w nowej perspektywie 2021‑2027

Oferujemy wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

innowacje społeczne

Innowacje społeczne i technologiczne

Samorządy lokalne i podmioty prywatne poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pomogą usprawnić planowanie i kontrolować koszty opieki w obliczu zmian demograficznych. W PCG Polska projektujemy innowacyjne systemy usług opiekuńczych, wdrażamy innowacje społeczne i nowe standardy postępowania, również z wykorzystaniem technologii.

Czytaj więcej

Inspera

Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości. W uczelniach Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów.

Czytaj więcej

 

Zaproszenie do udziału w e-kursie nt. przemocy wobec osób starszych
2022-08-12

Jeszcze w trakcie okresu wakacyjnego zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości rozwoju i doskonalenia się w obszarze wykrywania przemocy wśród osób starszych. JUŻ JEST! Otwarta rekrutacja na bezpłatny kurs e-learningowy dostępny w języku polskim: Poprawa identyfikacji i działania w przypadku przemocy wobec osób starszych w placówkach....

Czytaj więcej

Wzmocnienie współpracy pomiędzy Trzecim Sektorem a Administracją Publiczną celem nowego projektu unijnego: DRAGGING
2022-07-21

Wzmacnianie przedsiębiorczości z administracją publiczną wśród organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej to cel międzynarodowego partnerstwa 5 organizacji z Hiszpanii, Polski, Irlandii i Bułgarii. Stworzona wspólnie z sektorem biznesu i administracją publiczną Baza Pomysłów na Biznes, mentoring i szkolenia...

Czytaj więcej

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”.
2022-05-04

PCG Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”. Partnerem projektu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Celem projektu jest inkubacja do 06.2023 r. 6 innowacji społecznych o wysokim potencjale efektywności i skalowalności wynikających z oddolnych inicjatyw...

Czytaj więcej

Więcej aktualności