Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia EuropejskaDofinansowane przez Unię Europejską

Wybrane produkty i usługi


Fundusze unijne w nowej perspektywie 2021‑2027

Oferujemy wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

innowacje społeczne

Innowacje społeczne i technologiczne

Samorządy lokalne i podmioty prywatne poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pomogą usprawnić planowanie i kontrolować koszty opieki w obliczu zmian demograficznych. W PCG Polska projektujemy innowacyjne systemy usług opiekuńczych, wdrażamy innowacje społeczne i nowe standardy postępowania, również z wykorzystaniem technologii.

Czytaj więcej

Inspera

Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości. W uczelniach Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów.

Czytaj więcej

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”.
2022-05-04

PCG Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”. Partnerem projektu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Celem projektu jest inkubacja do 06.2023 r. 6 innowacji społecznych o wysokim potencjale efektywności i skalowalności wynikających z oddolnych inicjatyw...

Czytaj więcej

Solidaryzujemy się z Ukrainą
2022-03-07

Nasze dotychczasowe działania w ramach grupy PCG [PCG Academia, Librusy, PCG Polska]. Angażujemy się w indywidualne działania, takie jak pomoc naszemu pracownikowi w sprowadzeniu jego rodziny z Ukrainy do Polski. Dodatkowo organizujemy fundusze na pokrycie kosztów przeprowadzki i planujemy zbierać środki na pokrycie kosztów wynajmu na co najmniej 6 miesięcy naprzód. Zasililiśmy...

Czytaj więcej

Przegląd literatury dot. badań przesiewowych w kierunku przemocy wobec osób starszych (Projekt SAVE)
2022-02-01

Przemoc wobec osób starszych jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie, a narzędzia przesiewowe są częścią pomocnej strategii wspierającej specjalistów w rozpoznawaniu sygnałów i oznak złego traktowania. Narzędzia screeningowe mogą również kierować kolejne kroki personelu służby zdrowia czy pomocy społecznej....

Czytaj więcej

Więcej aktualności