Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez UE

Wybrane produkty i usługi


Fundusze unijne w nowej perspektywie 2021‑2027

Oferujemy wsparcie przy podejmowaniu działań strategicznych, ubieganiu się o środki unijne w obszarze edukacji i w innych dziedzinach ważnych dla społeczności lokalnych.

Czytaj więcej

innowacje społeczne

Innowacje społeczne i technologiczne

Samorządy lokalne i podmioty prywatne poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pomogą usprawnić planowanie i kontrolować koszty opieki w obliczu zmian demograficznych. W PCG Polska projektujemy innowacyjne systemy usług opiekuńczych, wdrażamy innowacje społeczne i nowe standardy postępowania, również z wykorzystaniem technologii.

Czytaj więcej

Inspera

Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości. W uczelniach Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów.

Czytaj więcej

 

Ruszamy z 3 edycją Sieci Wsparcia!
2024-04-02

PCG Polska w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” realizuje projekt „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 3”, którego celem jest inkubacja i akceleracja 38 innowacji społecznych o wysokim potencjalne użytkowym, efektywności i skalowalności. Źródłami innowacji są oddolne inicjatywy innowatorów: osób fizycznych, instytucji publicznych, organizacji...

Czytaj więcej

Zgodni z KPON
2023-02-22

Przygotowując się do realizacji Projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 3” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (nr um. FERS.05.01-IZ.00-0008/23) informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej podejrzenia o niezgodności Projektu lub...

Czytaj więcej

Konferencja i warsztaty podsumowujące Projekt SAVE dla kadr systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
2023-01-18

Zapraszamy wszystkich profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia i opieki pomocy społecznej na wydarzenie podsumowujące projekt SAVE. Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej 7.02.2023 r, w godzinach 10:00-14:00 w Hotelu Novotel przy ul. Piłsudskiego 11A w łodzi. Podczas konferencji: przegląd narzędzi do badań przesiewowych, doświadczenia...

Czytaj więcej

Więcej aktualności