Archiwum aktualności


PCG Polska kreatorem innowacyjności

13 czerwca w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskiego odbyła się coroczna gala Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Podczas gali, objętej patronatem MEN, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, podsumowana została działalność innowacyjna w edukacji oraz wręczone zostały nagrody dla osób, firm i instytucji wybitnie odznaczających się w dziedzinie oświaty w Polsce oraz wspierający jej innowację.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż firma PCG Polska została odznaczona tytułem i certyfikatem Kreatora Innowacji. Nagrodę w imieniu naszej firmy odebrała z rąk Wiceprezydenta miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego Dyrektor PCG Polska Małgorzata Marciniak.


Przyznana nagroda jest dla nas wielkim zaszczytem. Jesteśmy pewni, iż zmotywuje nas ona do dalszych starań w kierunku wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskiej edukacji.


PCG creats innovation

PCG creats innovation


Nowe terminy konsultacji online z ekspertami

Mimo pięknej wiosny za oknami nie zwalniamy z doskonaleniem swoich kompetencji. Nadal mogą Państwo korzystać z konsultacji online na e-Platformie Centrum Doskonalenia PCG. Bez wychodzenia z domu, czy gabinetu, będąc w interakcji z ekspertem można skonsultować nurtujące pytania, uzyskać poradę, a także omówić wyzwania.


Przedstawiamy naszą ofertę na najbliższy czas. Po kliknięciu w interesujący Państwa temat pojawią się szczegóły konsultacji.


adresaci konsultacji: dyrektorzy i nauczyciele szkół
termin: 26 maja 2014r.
godziny: 14:00-15:00
prowadzący: Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak, specjalista pedagogiki wczesnoszkolnej

adresaci konsultacji: JST
termin: 26 maja 2014r.
godziny: 14:00-15:00
prowadzący: Aleksandra Błażejewska, specjalista ds. projektów edukacyjnych, PCG Polska

adresaci konsultacji: dyrektorzy i nauczyciele szkół
termin: 27 maja 2014r.
godziny: 16:00-17:00
prowadzący: Aneta Madziara, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

adresaci konsultacji: pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
termin: 29 maja 2014r.
godziny: 16:00-17:00
prowadzący: Aneta Madziara, specjalista pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

adresaci konsultacji: dyrektorzy szkół
termin: 3 czerwca 2014r.
godziny: 13:00-15:00
prowadzący: Ewa Sprawka, metodyk w ośrodku doskonalenia nauczycieli

adresaci konsultacji: JST
termin: 4 czerwca 2014r.
godziny: 10:00-11:00
prowadzący: Ewa Halska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kardy Kierowniczej Oświaty

adresaci konsultacji: pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
termin: 4 czerwca 2014r.
godziny: 15:00-16:00
prowadzący: Zofia Lisiecka, trener, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego

adresaci konsultacji: pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
termin: 11 czerwca 2014r.
godziny: 15:00-16:00
prowadzący: Izabela Rodak, dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach


Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konsultacjach online, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego


Nowe terminy konsultacji online z ekspertami

Moderator konsultacji nadzoruje jej sprawny przebieg


Kolejna edycja warsztatów pt. "Komunikatywne formułowanie opinii i orzeczeń"

W kwietniu Centrum Doskonalenia PCG zorganizowało kolejne dwa warsztaty na temat komunikatywnego formułowania opinii i orzeczeń w Legnicy oraz w Krotoszynie. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie tworzenia dokumentacji orzeczniczej.


Program warsztatów został podzielony na dwie części. Podczas pierwszej, Pan Romuald Ponczek omówił obowiązujące przepisy dotyczące wydawania orzeczeń i opinii oraz wyjaśnił wątpliwości uczestników warsztatów co do interpretacji prawnej niektórych zapisów. W drugiej części uczestnicy mieli okazję poznać metody komunikatywnego formułowania diagnoz oraz wskazań do pracy z uczniem w orzeczeniach i opiniach. Pani Małgorzata Spendel zwróciła uwagę uczestników na to, w jaki sposób powinny być formułowane zalecenia do dalszej pracy z uczniem tak, aby uwzględnić rzeczywiste możliwości realizacji wskazanych zaleceń w szkole. W dalszej części spotkania uczestnicy analizowali dobre i złe przykłady orzeczeń i opinii sporządzonych dla uczniów.


Zadowolenie uczestników z warsztatów skłoniło nas do ich organizacji w kolejnych miastach na terenie całego kraju. Następne warsztaty odbędą się w Bydgoszczy i w Białymstoku. Terminy zostaną podane wkrótce na naszej stronie internetowej. W przypadku zainteresowania warsztatami w Państwa mieście, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 477 27 04 lub pisząc na adres e-mail: pcgpolska@pcgpolska.pl


Wspólnie z ORE odpowiadamy na pytanie "Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji?"

Jak co roku, PCG Polska wzięło udział w organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji konferencji pt. "Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji?". Uczestnicząca w wydarzeniu Anna Krasuska uzyskała potwierdzenie, że wprowadzane przez PCG rozwiązania zmierzają w kierunku, zgodnym z założeniami instytucji czuwających nad edukacją w Polsce. Tegoroczna konferencja dała możliwość zgłębienia m.in., zagadnień związanych z organizacjami uczącymi się, współpracy całej rady pedagogicznej w procesach wprowadzania zmiany oraz wykorzystywaniu danych w rozwiązywaniu problemów. Konferencja umożliwiła konstruktywną wymianę doświadczeń oraz była okazją do zawiązania wielu interesujących znajomości przede wszystkim dzięki pracy warsztatowej podczas licznych sesji.

Będzie nam miło spotkać się z Państwem w przyszłym roku na kolejnej konferencji z tego cyklu.


Prelekcja PCG podczas konferencji naukowej "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne" zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kolejnym wydarzeniem, podczas którego poruszany był temat wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie m.in. współczesnej szkoły była I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. "Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe" zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jednym z prelegentów był Łukasz Nowak, reprezentujący PCG Polska. Podczas wykładu poruszony został temat procesu indywidualizacji nauczania na przykładzie projektu "Wyjątkowy uczeń" realizowanego w mieście Łodzi, prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z PCG Polska. Kluczowym zagadnieniem projektu jest konieczność prowadzenia rzetelnej i skrupulatnej dokumentacji związanej z postępem uczniów w nauce jak również aspektami administracyjno-formalnymi. Pomocnym narzędziem w gromadzeniu danych oraz skutecznym raportowaniu działań jest system EdPlan. Przedstawiony temat spotkał się z zainteresowaniem audytorium, co wyrażało się w licznych pytaniach ze strony uczestników prelekcji.


Spotkanie na Akademii Pedagogiki Specjalnej tradycyjnie już obfitowało w konstruktywne dyskusje skupiające się wokół tematu wydarzenia oraz zaowocowało nawiązaniem ważnych relacji pomiędzy firmami prywatnymi a uczelniami wyższymi.


Inicjujemy dyskusję o Innowacyjnej Edukacji

W kwietniu przedstawiciele PCG uczestniczyli w dwóch wydarzeniach promujących wykorzystanie nowych technologii w edukacji: w spotkaniu pt. "Jak oswajamy szkolny TIK?" w Krobi oraz w konferencji pt. "Innowacyjna Edukacja" w Warszawie. Oba te wydarzenia łączy chęć podzielenia się doświadczeniami i rozwiązaniami, które mają uczynić szkołę bardziej nowoczesną, multimedialną, a tym samym skupioną na podnoszeniu jakości nauczania. PCG miało okazje zaprezentować rozwiązania technologiczne, które usprawniają pracę szkół i przyczyniają się do doskonalenia nauczycieli.


Inicjujemy dyskusję o Innowacyjnej Edukacji


Pierwszym prezentowanym rozwiązaniem był system internetowy EdPlan, który pomaga organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach. Dyrektorzy szkół i nauczyciele mieli okazję poznać proces pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem odpowiedzialności osób zaangażowanych w pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proces ten jest odzwierciedlony w systemie EdPlan, gdzie można zarządzać dokumentacją, prowadzić dzienniki zajęć dodatkowych oraz dokonywać oceny postępów uczniów na tych zajęciach. Więcej informacji o EdPlanie znajdą Państwo na stronie www.edplan.pl oraz pod numerem telefonu 22 477 27 04.


Inicjujemy dyskusję o Innowacyjnej Edukacji


Kolejnym prezentowanym rozwiązaniem internetowym była platforma e-learnigowa: e-Platforma Centrum Doskonalenia PCG. Narzędzie służy zdalnej współpracy zespołu oraz doskonaleniu zawodowemu prowadzonemu poprzez szkolenia e-learningowe jak również konsultacje online z ekspertami. Rozwiązanie to spotkało się z dużym zainteresowaniem zwłaszcza przedstawicieli szkół z mniejszych miejscowości, które bez konieczności dojazdu do ośrodków szkoleniowych mogą nabywać nową wiedzę i konsultować trudności, które się pojawiają w codziennej pracy. Zapraszamy do zapisów na konsultacje online oraz demonstracje e-Platformy pod numerem telefonu 22 477 27 04.


Relacja z konferencji "Edukacja Równych Szans"

W dniach 10 i 11 marca 2014 r. odbyła się konferencja Edukacja Równych Szans organizowana przez Centrum Doskonalenia PCG. Wydarzenie odbyło się w hotelu Lamberton w Ołtarzewie pod Warszawą. Gościnność obsługi hotelowej, smaczne posiłki oraz lokalizacja na peryferiach miasta stanowiły doskonały grunt do pogłębiania wiedzy i doświadczenia w ważnym temacie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Celem konferencji była integracja środowisk odpowiedzialnych za pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak również wspólne określenie roli tych placówek w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość udziału w wykładach plenarnych. Tego dnia prelegenci dzielili się wiedzą i doświadczeniem m.in. w zakresie budowania pracy zespołowej między instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc psychologiczno-pedagogiczną (wykład Pana Cezarego Kocona), czy też prezentując doświadczenia w zakresie wdrażania projektu indywidualizacji nauczania pt. Wyjątkowy uczeń realizowanego w Łodzi (wykład Pani Agnieszki Ciszewskiej), w który zaangażowane jest również PCG Polska.


Rejestracja-uczestnikow

Rejestracja uczestników


Prelegenci

Prelegenci


Wyklad-plenarny

Wykład plenarny

Pracownicy-PCG

Pracownicy PCG

Drugi dzień obfitował w seminaria, na które uczestnicy zapisywali się indywidualnie wykorzystując do tego e-Platformę Centrum Doskonalenia PCG. Seminaria miały charakter kameralnych wykładów, połączonych z dyskusją. Uczestnicy chwalili sobie taką formę przekazywania wiedzy, gdzie oprócz cennych informacji ze strony prelegentów, mogli uzyskać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania oraz porady także ze strony innych uczestników, którzy borykają się z podobnymi trudnościami przy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swoich placówkach.


Seminaria

Wyklad-seminaryjny

Wykład seminaryjny


Sesja networkingowa

Sesja networkingowa

podsumowanie-konferencji

Podsumowanie konferencjiTrwa konferencja "Edukacja Równych Szans"

Mamy przyjemność poinformować, że już 10 i 11 marca 2014 r. ponad 150 pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz samorządów lokalnych z całej Polski bierze udział w Konferencji "Edukacja Równych Szans" organizowanej przez Centrum Doskonalenia PCG w Ołtarzewie pod Warszawą.

Wykłady, seminaria i dyskusje toczyć się będą wokół partnerskiego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Konferencja jest odpowiedzią na coraz wyraźniejszą potrzebę organizowania zintegrowanych systemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa na poziomie miast i gmin. Nadrzędnym celem konferencji jest prezentacja i promocja najlepszych praktyk w zakresie efektywnej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy udziale praktyków edukacji – dyrektorów szkół, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, które mogą pochwalić się sukcesami w tej dziedzinie.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali dostęp do platformy e-learningowej Centrum Doskonalenia PCG, gdzie zamieszczane będą materiały związane z konferencją, odbędą się dodatkowe konsultacje on-line oraz trwać będzie dyskusja na tematy poruszone podczas tego wydarzenia.


Zapraszamy do udziału w naszych pozostałych formach doskonalenia.


Projekt Wyjątkowy Uczeń

Wraz z początkiem lutego dobiegł końca pierwszy semestr prowadzenia zajęć w projekcie Wyjątkowy Uczeń w Łodzi. Do prowadzonego przez nas projektu dołączyła kolejna szkoła w Łodzi. W ramach ewaluacji projektu wśród 88 szkół podstawowych zostało przeprowadzone badanie ankietowe, w którym zapytaliśmy nauczycieli o opinie na temat systemu EdPlan wykorzystywanego do prowadzenia dokumentacji oraz na temat współpracy z PCG. Wyniki tego badania potwierdzają, że wykorzystanie narzędzia IT w projektach związanych z indywidualizacją nauczania jest pomocne, zasadne i doceniane przez nauczycieli.

Wyjątkowy uczeń

Zdecydowana większość nauczycieli i specjalistów potwierdziła, że praca z systemem EdPlan ułatwia prowadzenie dokumentacji zajęć i ich raportowanie. Cieszymy się z pozytywnych opinii i dziękujemy za konstruktywne uwagi, które pozwolą nam usprawnić prace w systemie i współpracę ze szkołami w przyszłości.

Zapraszamy do zapoznania się ze studium przypadku opisującym projekt "Wyjątkowy uczeń".


Kolejni absolwenci programu Nawigator PCG

Z końcem pierwszego semestru roku szkolnego 2013/2014 zakończyły siękolejne edycjecyklu konsultacyjno-szkoleniowego Nawigator PCG. Program został ukończony przez grupy aktywnych dyrektorów i nauczycieli – w sumie 56 osób z Krobi, Raszyna, Ciechanowa, Mrozów, Czerwińska i Warszawy. Podczas programu uczestnicy mieli możliwość określenia mocnych stron swoich placówek oraz tych wymagających poprawy. Pod okiem ekspertów poprawnie zdiagnozowali istniejące problemy, zaplanowali strategie poprawy oraz realizują działania podnoszące efektywność ich pracy.


Uczestnicy programu Nawigator PCG otrzymali dostęp platformy e-learningowej Centrum Doskonalenia PCG. Funkcje e-Platformy takie jak wymiana plików, forum czy konsultacje online umożliwiły uczestnikom stały kontakt zarówno między sobą jak i z ekspertami PCG. Poprzez e-Platformę otrzymują oni również zaproszenia na ciekawe wydarzenia związane z ewaluacją wewnętrzną i wykorzystywaniem danych szkolnych do stałego rozwoju.


Chcielibyśmy zaprosić refleksyjne placówki edukacyjne i samorządy, które wierzą w skuteczną i atrakcyjną edukację przyszłych pokoleń, do udziału w kolejnych edycjach programu Nawigator PCG i dołączenia do grona szkół wykorzystujących sprawdzoną metodologię pracy. Więcej informacji o rekrutacji do programu znajdą Państwo tutaj. Więcej informacji o możliwościach e-Platformy CDPCG.


Świąteczne spotkanie z ekspertami

W dniu 17 grudnia 2013 roku pracownicy PCG spotkali się ekspertami i przyjaciółmi firmy w celu obchodzenia nadchodzących Świąt. Podczas spotkania w łódzkim Teatrze Nowym goście mieli okazję spędzić czas w miłej atmosferze, wymienić się doświadczeniami, a przede wszystkim przedyskutować przyszłe możliwości współpracy. Spotkanie odbywało się przy smacznym poczęstunku, a zakończyło spektaklem wystawionym przez aktorów Teatru Nowego w Łodzi.

Większość ekspertów biorących udział w spotkaniu pracuje razem z zespołem PCG Polska nad niedawno wygranym projektem Kompleksowego Wsparcia Szkół. Zakres projektu pokrywa przeprowadzenie 823 godzin sesji treningowych i warsztatów dla pracowników szkół w Łodzi. Kursy obejmują tematykę oceniania kształtującego, zastosowania edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby ewaluacji wewnętrznej szkoły, pracy z najmłodszymi uczniami, pracy z uzdolnionymi uczniami i z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacyjne oraz zastosowania ICT w czynnościach edukacyjnych.

Współpraca pomiędzy PCG, ekspertami i klientami w ramach Kompleksowego Wsparcia Szkół jest wspomagana poprzez użycie e-Platformy Centrum Doskonalenia PCG. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie daje e-Platforma, prosimy o kontakt z Aleksandrą Błażejewską pod adresem: ablazejewska@pcgeu.com w celu ustalenia terminu prezentacji.


Świąteczne spotkanie z ekspertami

Świąteczne spotkanie z ekspertami

Świąteczne spotkanie z ekspertamiNawigator International

Nawigator PCG, cykl konsultacyjno-szkoleniowy stworzony przez Centrum Doskonalenia PCG, spotkał się z zainteresowaniem interesariuszy z Belgii, Grecji, Szwecji oraz Turcji. Wszyscy oni przybyli do Łodzi 18 listopada 2013 r. w celu wzięcia udziału w tygodniowym programie prowadzonym przez Małgorzatę Marciniak, Ewę Kochanowską oraz Aleksandrę Wójcik.

Podczas szkolenia, uczestnicy mieli możliwość rozwinąć swoje umiejętności w zakresie zarządzania danymi oraz mogli wymienić się doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem danych edukacyjnych w swoich krajach. Ponadto odwiedzili dwie miejscowe szkoły oraz cieszyli się Polską gościnnością podczas wycieczek po wyjątkowym mieście, jakim jest Łódź.

Pomiędzy PCG a uczestnikami kursu Nawigator trwa współpraca poprzez wykorzystanie e-Platformy Centrum Doskonalenia PCG – nowoczesnego narzędzia do e-learningu. Korzystając z funkcji e-Platformy, takich jak forum czy seminaria audio-video uczestnicy kursu omawiają pomysły przyszłych zastosowań kursu Nawigator.

Zapraszamy do zapoznanie się z funkcjonalnościami e-Platformy podczas prezentacji. W celu umówienia się na prezentację prosimy o skontaktowanie się z Aleksandrą Błażejewską za pośrednictwem adresu: ablazejewska@pcgeu.com.

Nawigator International

Nawigator International

Nawigator International

Nawigator InternationalCykl warsztatów z Komunikatywnego formułowania opinii i orzeczeń

Centrum Doskonalenia PCG cyklicznie organizuje warsztaty z „Komunikatywnego formułowania opinii i orzeczeńprzeznaczonych dla specjalistów i dyrektorów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Ostatni warsztat odbył się w Łodzi 12 października 2013 w Łodzi, w sali konferencyjnej Centrum Doskonalenia PCG, przy ul. Fabrycznej 17. Gościliśmy dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych z całego województwa łódzkiego. W miłej atmosferze nasi eksperci pomagali zgłębić zawiłości opinii i orzeczeń. Pierwsza część warsztatu nawiązywała do legislacji i prowadzona była przez Pana Romualda Ponczka, autora kilku edycji projektów i rozporządzeń. Druga część warsztatu prowadziła Pani Małgorzata Spendel, która poprowadziła ćwiczenia z właściwego formułowania opinii i orzeczeń. Ostatnią częścią warsztatu była prezentacja zintegrowanego narzędzia do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach, systemu EdPlan.

 

Warsztaty z „Komunikatywnego formułowania opinii i orzeczeń” odbyły się już w:
Warszawie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 przy ulicy Narbutta 65/71.
Rzeszowie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, przy ul. Rejtana 3.
Krakowie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, przy ul. Chmielowskiego 1.Z uwagi na duże zainteresowanie tym tematem w Krakowie zorganizowaliśmy dwa terminy warsztatów.

Warsztaty cieszą się dużym powodzeniem, dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować je w kolejnych miastach na terenie całej Polski. Już wkrótce więcej informacji na naszej stornie.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie oferty Centrum Doskonalenia PCG, proszę o kontakt pod numerem telefonu: (22) 321 94 53.


Program konsultacyjno-szkoleniowy Nawigator PCG, Warszawa, edycja jesienna 2013

Nawigator PCG


Mamy przyjemność poinformować, że 12.10.2013 roku ruszyła kolejna edycja programu konsultacyjno-szkoleniowego Nawigator PCG. Tym razem trzyosobowe reprezentacje szkolne będą spotykały się w Warszawie by przejść przez proces poprawy i doskonalenia z wykorzystaniem dostępnych w szkole danych.
Oparty na serii spotkań warsztatowych, Nawigator PCG wspiera zespoły ewaluacyjne bądź całe rady pedagogiczne w rozwiązywaniu problemów i w codziennej pracy na rzecz poprawy wyników osiąganych przez uczniów. Przeznaczony jest dla reprezentacji szkolnych lub całych rad pedagogicznych, które są proaktywne i chcą określić swoje słabe i mocne strony, poprawnie zdiagnozować istniejące problemy, zaplanować strategię poprawy i podnieść efektywność podejmowanych działań. Program wykorzystuje innowacyjne sposoby pracy, przede wszystkim dogłębną analizę danych szkolnych, pracę zespołową oraz formułowanie właściwych pytań i mierzalnych celów poprawy. Udział w programie to świetna okazja do współpracy pod okiem ekspertów oraz do konstruktywnej wymiany doświadczeń z innymi szkołami. Po ukończeniu programu wykonana zostanie gotowa pełna dokumentacja przeprowadzonej w ramach programu ewaluacji w postaci Sprawozdania z ewaluacji wewnętrznej.

 

Program Nawigator PCG podzielony jest na 5 modułów dostosowanych do poszczególnych sesji:

 1. Moduł: Przygotowanie

Organizacja pracy zespołów i budowanie kompetencji w zakresie wykorzystywania danych.

 1. Moduł: Identyfikacja

Określenie problemu w oparciu o szkolne dane i przy pomocy studium przypadku.

 1. Moduł: Diagnoza

Analiza możliwych przyczyn problemu i potwierdzenie głównej przyczyny z wykorzystaniem pozyskanych danych ilościowych i jakościowych.

 1. Moduł: Działanie

Opracowanie mierzalnych celów poprawy, dobór strategii poprawy, tworzenie planu działania, ustalanie poszczególnych kroków.

 1. Moduł: Ocena efektywności

Monitorowanie wdrażania strategii poprawy i ocena skuteczności działań.

 


Forma spotkań

5 sesji warsztatowych

Ilość godzin


30 godz. warsztatów
25 godz. pracy projektowej
+ wsparcie ekspertów podczas trwania programu

Rekomendowana
reprezentacja szkoły

Dyrektor i 2 liderów szkolnych

Daty sesji warsztatowych

12.10.2013
26.10.2013
30.11.2013
04.01.2014
01.02.2014

Miejsce sesji warsztatowych

Warszawa, Piękna 24/26a, sala konferencyjna na I piętrzeWięcej informacji na temat programu Nawigator PCG. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie oferty Centrum Doskonalenia PCG, proszę o kontakt pod numerem telefonu: (22) 321 94 53.

 

Program konsultacyjno-szkoleniowy Nawigator PCG

Program konsultacyjno-szkoleniowy Nawigator PCG

Program konsultacyjno-szkoleniowy Nawigator PCG

PCG Partnerem Głównym VIII Kongresu Zarządzania Oświatą w Warszawie

W tym roku, jak i w poprzednich latach, pracownicy PCG wzięli udział w VIII Kongresie Zarządzania Oświatą w Warszawie organizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. To wydarzenie było okazją do spotkania się z zaprzyjaźnionymi dyrektorami szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli i innymi sympatykami rozwiązań PCG. Była to też okazja, żeby porozmawiać o trudnych sytuacjach, z jakimi borykają się Państwo, tj. częste zmiany legislacji, wymagania w zakresie ewaluacji wewnętrznej, czy brak przepisów, które standaryzowałyby udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), na każdym etapie edukacyjnym. Bacznie wsłuchiwaliśmy się w Państwa potrzeby.

 

Podczas Kongresu Lidia Dyndor prowadziła warsztaty dotyczące procesowego rozwiązywania problemów, jak również prezentowała skuteczną współpracę między poradnią i szkołą przy użyciu systemu EdPlan. Warsztat na temat koordynacji sieci współpracy poprowadziła Pani Małgorzata Zwolińska, która bazując na wieloletnim doświadczeniu, zaprezentowała skuteczne metody kompleksowego wspomagania szkół.

Dziękujemy Państwu za udział w warsztatach oraz odwiedzenie naszego stoiska. Liczymy, że po tym kongresie liczba naszych sympatyków znacznie się zwiększyła.

 

PCG Partnerem Głównym VIII Kongresu Zarządzania Oświatą w Warszawie

PCG Partnerem Głównym VIII Kongresu Zarządzania Oświatą w Warszawie

PCG Partnerem Głównym VIII Kongresu Zarządzania Oświatą w Warszawie


PCG uznana przez Urząd Miasta Łodzi za najlepszego oferenta do organizacji zajęć dodatkowych w 87 łódzkich szkołach podstawowych

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 10 lipca 2013 r. PCG Polska Sp. z o.o. (PCG) została wyselekcjonowana w ramach procedury przetargowej prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi (UMŁ), jako organizator zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I – III w 87 łódzkich szkołach podstawowych w projekcie „Wyjątkowy uczeń”. Projekt ten jest częścią programu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III realizowanego ze środków EFS i będącego kluczowym elementem aktualnej polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

 

W okresie od września 2013 r. do czerwca 2014 r.pracownicy PCG będą wspierać dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z Łodzi w ich dążeniach do zapewnienia uczniom jak najlepszej i dostosowanej do potrzeb uczniów oferty edukacyjno-wychowawczej. W ramach naszych działań zadbamy przede wszystkim o jak najwyższą jakość prowadzonych zajęć dodatkowych dostarczając wsparcia merytorycznego nauczycielom przygotowującym programy zajęć. Postaramy się również o jak najlepszą współpracę z dyrektorami szkół w ramach układanych harmonogramów zajęć oraz zatwierdzania wymaganej w Projekcie dokumentacji. O sprawną wymianę informacji między przedstawicielami szkół a PCG zadbają nasi konsultanci dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 w ramach dwóch dedykowanych infolinii: Infolinia dla Dyrektorów Szkół: (42) 290 82 26 oraz Infolinia dla Nauczycieli: (42) 290 82 27. Wszystkie e-maile związane z realizacją Projektu prosimy przesyłać na adres: projekt@pcgpolska.pl

 

Na obecnym etapie realizacji projektu będziemy kontaktować się indywidualnie z dyrektorami i nauczycielami zaangażowanymi w realizację Projektu w celu zgromadzenia niezbędnych informacji i dokumentów. Będziemy wdzięczni za Państwa wsparcie w tym zakresie a szczegóły kolejnych kroków przedstawiamy w sekcji strony poświęconej Projektowi „Wyjątkowy uczeń”

 

Więcej informacji o Projekcie


PCG uznane innowatorem edukacji w Polsce, czerwiec 2013

PCG otrzymało wyróżnienie w kategorii "Partner przyjazny edukacji" na tegorocznej ceremonii Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, która odbyła się 17 czerwca w Pałacu Poznańskiego w Łodzi. W imieniu PCG nagrodę odebrał dyrektor PCG na Europę – Richard Maguire. W uroczystości wzięli również udział inni przedstawiciele PCG: Małgorzata Marciniak, Ewa Kochanowska i Łukasz Nowak.

 

Tegoroczną już 17-tą edycję tego wydarzenia zorganizowaną przez Łódźkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z wieloma partnerami uświetniła obecność przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz znaczących postaci polskiej edukacji z województwa łódzkiego. W uzasadnieniu nadania wyróżnienia doceniono wkład PCG w rozwój innowacji w polskich szkołach i instytucjach publicznych. Otrzymane wyróżnienie jest dla nas zaszczytem i potwierdzeniem poprawności objętej strategii wspierania edukacji w całym regionie.

 

PCG uznane innowatorem edukacji w Polsce, czerwiec 2013

PCG uznane innowatorem edukacji w Polsce, czerwiec 2013


Czerwcowe warsztaty z Komunikatywnego formułowania opinii i orzeczeń

Centrum Doskonalenia PCG ma przyjemność zaprosić specjalistów i dyrektorów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych do uczestnictwa w warsztacie "Komunikatywne formułowanie opinii i orzeczeń".
Warsztat ten ma na celu przedstawienie uczestnikom spotkania efektywnej metodologii formułowania opinii i orzeczeń z uwzględnieniem zasobów, warunków oraz relacji jakie występują na linii współpracy poradnia-szkoła. Podczas warszatatów uczestnicy będą mieli okazję pracować z wieloletenimi ekspertami z zakresu poradnictwa oraz zapoznać się ze wskazówkami i przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji orzeczniczej. Uczestnicy poznają również najnowsze wymogi prawne regulujące tworzenie orzeczeń i opinii.

Warsztat w Rzeszowie odbędzie się 21 czerwca 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, przy ul. Rejtana 3 w godzinach 14:00 – 18:30.

Z uwagi na duże zainteresowanie z Państwa strony proponujemy dwa terminy warsztatów w Krakowie:

Warsztat w Krakowie odbędzie się 28 czerwca 2013 r. w godzinach 14:00 – 18:30 oraz 29 czerwca 2013 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, przy ul. Chmielowskiego 1.

W razie zainteresowania prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: pcgpolska@pcgeu.com. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonych materiałach informacyjnych:

- warsztat w Rzeszowie - 21 czerwca 2013 r.
- warsztat w Krakowie - 28 czerwca 2013 r.
- warsztat w Krakowie - 29 czerwca 2013 r..


Komunikatywne formułowanie opinii i orzeczeń – warsztaty w Warszawie, 25 maja 2013

Centrum Doskonalenia PCG ma przyjemność zaprosić specjalistów i dyrektorów pracujących
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych do uczestnictwa w warsztacie „Komunikatywne formułowanie opinii i orzeczeń”. 

Warsztat ten ma na celu przedstawienie uczestnikom spotkania efektywnej metodologii formułowania opinii i orzeczeń z uwzględnieniem zasobów, warunków oraz relacji jakie występują na linii współpracy poradnia-szkoła. Podczas warszatatów uczestnicy będą mieli okazję pracować z wieloletenimi ekspertami z zakresu poradnictwa oraz zapoznać się ze wskazówkami i przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji orzeczniczej. Uczestnicy poznają również najnowsze wymogi prawne regulujące tworzenie orzeczeń i opinii.

 

Warsztat w Warszawie odbędzie się 25 maja 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 przy ulicy Narbutta 65/71 w godzinach 10:00 – 14:00.

 

W razie zainteresowania prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: pcgpolska@pcgeu.com. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonych materiałach informacyjnych.


PCG Polska w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji, kwiecień 2013 – czerwiec 2014.

Mamy przyjemność poinformować, że eksperci i trenerzy PCG Polska uczestniczą w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji, koordynowanym w Mieście Łodzi przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Program Kompleksowego wsparcia szkół jest skierowany do kadry pedagogicznej publicznych placówek oświatowych. Szkolenia prowadzone w ramach projektu są dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb szkół. Prowadzone w Łodzi działania są częścią ogólokrajowego projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczącego modernizacji systemu doskonalenia nauczycieli i wsparcia szkół i placówek oświatowych.
W ramach Projektu kadra ekspercka PCG Polska prowadzi spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia szkół w Łodzi w takich obszarach jak:

 

 • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami,
 • efektywna organizacja pracy zespołowej,
 • praca z nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
 • ewaluacja wewnętrzna,
 • ocenianie kształtujące,
 • praca z uczniem zdolnym,
 • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Równolegle nasi konsultanci i trenerzy prowadzą również zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne oraz warsztaty m.in. z następujących zagadnień tematycznych:

 

 • pozapedagogiczne obowiązki dyrektora,
 • twórcze myślenie uczniów,
 • tworzenie własnego programu nauczania,
 • wsparcie uczniów w przyswajaniu wiedzy matematycznej
 • praca zespołowa nauczycieli
 • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela.

 

Wierzymy, że nowoczesny system doskonalenia wpłynie pozytywnie na proces podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i wesprze kadrę pedagogiczną w ich codziennej pracy z uczniem. Jednocześnie gratulujemy wszystkim nauczycielom biorącym udział w projekcie zapału do pracy i chęci doskonalenia swoich umiejętności.
Projekt trwa od kwietnia bieżącego roku, a jego kontynuacja jest przewidziana do sierpnia 2014 roku.


Monitorowanie wdrażania podstawy programowej – konferencja i warsztaty w Lublinie i w Kielcach, kwiecień 2013

Centrum Doskonalenia PCG ma przyjemność zaprosić dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konferencji “Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego”. 
Jeśli chcesz dostosować organizację procesu  kształcenia Twoich uczniów do zmian w podstawie programowej, dowiedzieć się jak opracować procedury dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego czy potrzebujesz wsparcia w projektowaniu zajęć dydaktycznych, tak by spełniały one wymogi nowej podstawy programowej, nie może zabraknąć Cię na konferencji dla szkół podstawowych (I etap edukacji), która odbędzie się w Lublinie 10 kwietnia 2013r. oraz konferencji dedykowanej II i III etapowi edukacji, odbywającej się 17 kwietnia 2013r. w Kielcach.

 

Celem konferencji jest inspirowanie dyrektorów do wspierania nauczycieli w planowaniu i organizacji działań edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawa oświatowego. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem przykładowych narzędzi umożliwią Państwu zdobycie umiejętności dotyczących następujących kwestii:

 

 • nadzór pedagogiczny a wdrażanie podstawy programowej,
 • kontrola zgodności programów z podstawą programową i Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
 • sposoby monitorowania realizacji programów nauczania.

 

Konferencja i warsztaty w Lublinie odbędą się w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola przy ulicy Choiny 2 (sala 28) w godzinach 10:00 – 14:00.

 

Konferencja i warsztaty w Kielcach odbędą się w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach
przy ul. Mielczarskiego 51 w godzinach 10:00 – 14:00

W razie zainteresowania prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres: pcgpolska@pcgeu.com. Więcej informacji na temat obu wydarzeń znajdziecie Państwo w załączonych materiałach informacyjnych:

 

Wszelkie pytania proszę kierować do biura PCG pod numerem telefonu: (42) 290 82 21 lub na powyższy adres emailowy.


Rozwiązywanie problemów szkolnych – ostatnie miejsca w programie konsultacyjno-szkoleniowym Nawigator PCG, marzec 2013

Czy w Twojej szkole zdarzają się sytuacje, których rozwiązanie sprawia Wam trudność? Czy Twoi uczniowie osiągną w tym roku wyniki na miarę swoich możliwości?
Nawigator PCG  to innowacyjny program doradczy i pakiet wspomagania dla Państwa placówki, który opiera się na dogłębnej analizie danych szkolnych i procesowym rozwiązywaniu problemów pod okiem ekspertów.

 • Prowadzimy szkoły „za rękę” przez ustrukturyzowany proces poprawy i ułatwiamy wprowadzenie zmian
 • Wykorzystujemy dane szkolne jako narzedzia identyfikacji i diagnozy obszarów problemowych
 • Wspieramy szkoły w systematycznym rozwoju poprzez wyznaczanie dobrze ukierunkowanych działań naprawczych i ocenę ich efektywności
 • Uczymy dyrektorów oraz nauczycieli efektywnej komunikacji i pracy zespołowej
 • Kształtujemy umiejętności profesjonalnego gromadzenia, analizy i interpretacji danych szkolnych
 • Skupiamy się na poprawie sytuacji ucznia poprzez doskonalenie praktyki nauczycielskiej.

Zostały ostatnie miejsca dla reprezentacji szkół, które chciałyby dołączyć do edycji w Warszawie bądź w Wielkopolsce ruszających już w marcu!

 


Forma spotkań

5 sesji warsztatowych

Ilość godzin

30 godz. warsztatów
25 godz. pracy projektowej
+ wsparcie ekspertów podczas trwania programu

Rekomendowana
reprezentacja szkoły

Dyrektor i 2 liderów szkolnych

Liczba uczestników

8 zespołów szkolnych w ramach jednej edycji

Czekamy na Państwa zgłoszenia. Więcej informacji znajduje się tutaj.


Centrum Doskonalenia PCG rozpoczyna swą działalność, styczeń 2013

Z radością informujemy, że w odpowiedzi na liczne zapytania i potrzeby nauczycieli dotyczące stałego doskonalenia się, otworzyliśmy niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli przy PCG Polska.
Centrum Doskonalenia PCG zaprasza nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli JST do uczestnictwa w programach konsultacyjno-szkoleniowych, praktycznych warsztatach dla dyrektorów, konferencjach regionalnych i ponadregionalnych, szkoleniach dla rad pedagogicznych oraz zindywidualizowanych programach doradczych dopasowanych do potrzeb każdej placówki, grupy szkół czy regionu.
Nasze najbliższe wydarzenia dotyczyć będą następujących tematów:

 

Podstawa programowa

 • Czy potrafisz dostosować organizację procesu kształcenia Twoich uczniów do zmian w podstawie programowej?
 • Czy wiesz jak opracować procedury dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego?
 • Czy potrzebujesz wsparcia w projektowaniu zajęć dydaktycznych, tak by spełniały one wymogi nowej podstawy programowej?

Sześciolatek w szkole

 • Czy nauczyciele w Twojej szkole czują się przygotowani do pracy z sześciolatkami?
 • Czy wiesz jak stworzyć atrakcyjną ofertę zajęć zintegrowanych i dodatkowych dla dziecka sześcioletniego?
 • Czy wiesz jak wprowadzić skuteczne zmiany organizacyjne i programowe, aby przygotować szkołę na przyjęcie sześciolatków?
 • Czy potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu nauczycieli do projektowania i realizowania procesu kształcenia uwzględniającego istotne cechy rozwoju sześciolatków?

 

Wspomaganie szkół i SORE

Czy zatrudnieni przez Ciebie SORE

 

 • zgłaszają chęć dalszego doskonalenia swoich umiejętności, by mogli efektywnie wspierać rozwój lokalnej oświaty?
 • wiedzą jak diagnozować, monitorować, dokumentować oraz przygotowywać sprawozdania z RPW?
 • poszukują sprawdzonych narzędzi służących m.in. do organizacji komunikacji między placówkami i prowadzenia konsultacji na odległość?
 • czują się pewnie udzielając konsultacji i doradzając szkołom w wyborze ścieżki doskonalenia?

 

Ewaluacja

 • Czy Twoja szkoła potrzebuje profesjonalnego wsparcia przed ewaluacją zewnętrzną?
 • Czy znasz mocne i słabe strony swojej placówki, które można wciąż udoskonalić?
 • Czy zespoły zadaniowe w Twojej szkole borykają się z wdrażaniem planów naprawczych?
 • Czy chciałbyś/abyś, aby ewaluacja wewnętrzna w Twojej szkole prowadzona była w ustrukturyzowany i przyjazny sposób w oparciu o pracę zespołową?

 

Kalendarz wydarzeń


System EdPlan™ jako przykład innowacyjnego narzędzia wspierającego pracę z uczniem zdolnym. Projekt systemowy MEN dotyczący kształcenia uczniów zdolnych na etapie gimnazjalnym.

Ośrodek Rozwoju Edukacji wyłonił firmę Public Consulting Group jako zwycięzcę konkursu na opracowanie modelu pracy z uczniem zdolnym na etapie gimnazjalnym. Jest to projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach opracowania modelu, firma Public Consulting Group, wraz z gronem ekspertów z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przedstawi nauczycielom i specjalistom metodologię pracy z uczniem zdolnym, rozpoczynając od analizy aspektów prawnych, identyfikacji uczniów zdolnych, poprzez przekazanie najlepszych praktyk pracy z uczniem zdolnym, uwzględniając przykładowe sposoby pracy z uczniem zdolnym oraz możliwe dostosowania programów nauczania.

 

Metodologia pracy z uczniem zdolnym wykorzysta innowacyjne rozwiązania w tym narzędzia informatyczne takie jak system EdPlanTM,, dostępny od 12 miesięcy w ofercie firmy PCG. System ten pomaga szkołom tworzyć Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Plan Działań Wspierających elektronicznie bazując na opracowanych wspólnie ze specjalistami w zakresie pracy z uczniem zdolnym treściami merytorycznymi znajdującymi się w systemie EdPlanTM. 

 

Proponowany model pracy z uczniem zdolnym zostanie ukończony w lutym 2013 roku, a treści dodatkowo wypracowane podczas tworzenia modelu pracy z uczniem zdolnym znajdą się w systemie EdPlanTM w marcu 2013 roku. Będą one zawierać przykładowe:

 

 • cele edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów zdolnych,
 • dostosowania wewnątrzszkolne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów zdolnych

 

Firma Public Consulting Group, która specjalizuje się w doradztwie w sektorze publicznym, w tym edukacji jest jedną z niewielu firm w Polsce, które współpracują z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji nad wdrażaniem systemowych rozwiązań pomagającym szkołom w kształceniu uczniów zdolnych.

 

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie systemowym ORE dotyczącym ucznia zdolnego, kliknij tutaj.

 

Aby dowiedzieć się więcej jak system EdPlanTM wspiera uczniów zdolnych, kliknij tutaj.


Konferencja "Innowacje w Edukacji", 29 listopada

Przedstawiciele PCG wezmą aktywny udział w II Konferencji – „Innowacje w Edukacji” organizowanej przez Polskie Towarzystwo  Informatyczne we współpracy z Łódzkim Kuratorium Oświaty. Tematem konferencji będzie „Cyfrowa szkoła – umiejętne wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych oraz zasobów sieciowych”.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na sesję plenarną dotyczącą stałego rozwoju i doskonalenia pracy placówek oświatowych oraz na prowadzone przez nas warsztaty. Podczas tych spotkań zaprezentowane i przećwiczone zostaną praktyczne rozwiązania wspierające dyrektora i zespół w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

Przy wykorzystaniu systemu EdPlanTM – internetowej usługi Public Consulting Group – przeprowadzimy Państwa przez cały proces tworzenia IPETów, PDW i KIPU, formułowania celów, ewaluacji działań i zarządzania dokumentacją uczniów ze SPE na codzień.

 

Przedstawiony zostanie także konkretny przykład sposobu poprawy wyników kształcenia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z wykorzystaniem dostępnych w szkole danych (wg metodologii Programu Nawigator PCG).

 

Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie organizatora:
http://www.kuratorium.lodz.pl oraz na stronie konferencji http://konferencja.enauczyciele.pl.


Podsumowanie projektu LLP DATAUSE, październik 2012

Europejski projekt DATAUSE: Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół, koordynowany przez PCG Polska zakończył się sukcesem. W ramach jego podsumowania, 19 października 2012 odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu. Koordynator projektu DATAUSE ze strony PCG Polska, Małgorzata Marciniak, przedstawiła podsumowała jego wyniki oraz plany dalszego rozpowszechniania metodologii pracy z danymi. Ważnym punktem konferencji były prezentacje szkół uczestniczących w działaniach projektowych przez ostatnie 2 lata. Pani Jolanta Kowalska (Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi) oraz Pani Dorota Salska (Publiczne Gimnazjum w Wiśniowej Górze) podzieliły się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami po uczestnictwie w projekcie. Na zakończenie uczestnikom kursu DATAUSE – zarówno edycji, która odbyła sie w ramach projektu europejskiego, jak jego wersji komercyjnej – wręczono certyfikaty i podziękowania.
Po formalnej części uczestnicy zostali zaproszeni do zadawania pytań uczestnikom programu i dyskusji nt. możliwości wykorzystywania danych edukacyjnych do pracy w szkołach.
PCG Polska chciałoby także serdecznie podziękować:

 

 • Pani dyrektor Danucie Zakrzewskiej i Pani wicedyrektor Małgorzacie Dudkiewicz-Świerzyńskiej za gościnność i zaproszenie a także za wsparcie w organizacji konferencji
 • Pani dyrektor Jolancie Kowalskiej z Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi oraz pani dyrektor Dorocie Salskiej z Publicznego Gimnazjum w Wiśniowej Górze za udział w projekcie DATAUSE oraz gotowość dzielenia się swoimi doświadczeniami.

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z wydarzeniaEdPlan™ jako przykład rozwiązania informatycznego do wspierania uczniów zdolnych

W ramach trzech wrześniowych konferencji regionalnych organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) eksperci firmy Public Consulting Group (PCG) poprowadzili serię dyskusji moderowanych dla dyrektorów i nauczycieli dotyczących efektywnego tworzenia celów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów zdolnych przy wykorzystaniu systemu internetowego EdPlan™. Konferencje regionalne są częścią projektu systemowego "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" a ich celem jest wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze organizacji kształcenia uczniów zdolnych w kontekście budowania systemowych rozwiązań dla tej grupy uczniów w szkołach i placówkach. System EdPlan™ zawiera mechanizm tworzenia celów dla uczniów zaproponowany przez firmę PCG w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). W ramach tego modelu każdy cel tworzony w systemie EdPlan™ jest możliwy do zmierzenia, realny a także określony w czasie. Ponadto cele są ściśle połączone z zadaniami zaplanowanymi do realizacji dla uczniów oraz metodami dydaktycznymi stosowanymi przez nauczycieli. W rezultacie odbytych konferencji dyrektorzy i nauczyciele wymienili się cennymi doświadczeniami w pracy z uczniem zdolnym i podzielili się najlepszymi praktykami w tym zakresie.

 

Aby dowiedzieć się więcej o konferencjach organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i pobrać materiały z konferencji kliknij tutaj.


PCG na wrześniowych konferencjach edukacyjnych, wrzesień 2012

Pracownicy firmy PCG uczestniczyli w dwóch największych wydarzeniach edukacyjnych w Polsce: Kongresie Zarządzania Oświatą OSKKO w Toruniu i w  pierwszej konferencji i targach EduTrendy zorganizowanych w Warszawie. Podczas spotkań merytorycznych i w części targowej mieliśmy okazję osobiście rozmawiać z dyrektorami szkół, nauczycielami i samorządowcami ze wszystkich zakątków kraju oraz z zagranicy na temat wyzwań stojących przed współczesnymi systemami edukacyjnymi. Podczas konferencji Marta Chrzanowska, Ewa Kochanowska, Klaudia Kruszyńska oraz Łukasz Nowak poprowadzili prezentacje adresując kluczowe wyzwania, jakie występują obecnie na polskim rynku edukacyjnym – efektywną organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ewaluację szkół, oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dane edukacyjne. Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami czas na naszym stoisku na miłych i konstruktywnych rozmowach.

 

Więcej informacji o tegorocznym Kongresie Zarządzania Oświatą znajdziecie Państwo na stronie OSKKO a podsumowanie EduTrendy znajdziecie Państwo tutaj.


Jakość edukacji w naszych rękach – konferencja w Białogardzie, sierpień 2012

Public Consulting Group jest współorganizatorem konferencji dla liderów oświaty „Jakość edukacji w naszych rękach. Wizja podnoszenia jakości oświaty w regionie w roku szkolnym 2012/2013.” Zapraszamy do zapoznania się z programem tego wydarzenia.

 

Program konferencji

 

Konferencja odbędzie się 23 sierpnia 2012 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 13:15
w Urzędzie Miasta Białogard przy ul. 1 Maja 18.


Projekt DATAUSE – Konferencja na Litwie, sierpień 2012

Partnerzy międzynarodowego projektu DATAUSE, koordynowanego przez PCG Polska, organizują konferencję na temat: Using Data for Improving School and Student Performance – summary of the EU DATAUSE project. Odbędzie się ona 29 sierpnia w Wilnie, Litwa. Będzie to podsumowanie dwu-letniego projektu rozwijającego umiejętności pracy z danymi wśród nauczycieli z 5 krajów Europy.

 

W wydarzeniu wezmą udział zespoły szkolne i partnerzy zaangażowani w realizację projektu oraz goście reprezentujący instytucje oświatowe z Litwy. Celem konferencji jest promocja metodologii pracy z danymi w szkołach oraz wymiana doświadczeń osób zaangażowanych w realizację projektu. Program konferencji uwzględnia między innymi opis doświadczeń nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie i zastosowanie programu pracy z danymi do wypełniania różnych statutowych obowiązków stojących przed szkołami w każdym z krajów partnerskich.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.datauseproject.eu


Rekrutacja do kolejnej edycji programu pracy z danymi

Trwają zapisy na kolejną edycję programu „Ewaluacja wewnętrzna prowadzona metodą pracy z danymi” rozpocznającą się już we wrześniu! Program ten wspiera szkoły w rozwiązywaniu obszarów problemowych, a jego efektem jest także skutecznie i poprawnie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna z pełną jej dokumentacją.

 

Podczas realizacji programu, na podstawie dostępnych w szkole danych, trener poprowadzi zespoły szkolne przez następujące etapy:

 

 • Określenie mocnych i słabych stron pracy szkoły
 • Analizę danych szkolnych i zdefiniowanie obszarów wymagających poprawy
 • Dogłębną diagnozę przyczyn problemu
 • Przygotowanie strategii poprawy pracy szkoły i planów działań
 • Ocenę skuteczności realizowanych działań.

 

Zapewniamy również:

 • indywidualne wsparcie ze strony naszych ekspertów w procesie ewaluacji, zarządzania szkołą i pracy z danymi
 • gotową pełną dokumentację przeprowadzonej w ramach programu ewaluacji w postaci Raportu z ewaluacji wewnętrznej
 • międzyszkolną wymianę doświadczeń.

 

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami uczestników poprzednich edycji

 

Więcej o programie i szczegóły dotyczące rekrutacji.


Nowe funkcjonalności w systemie EdPlan™

Mamy przyjemność poinformować, że w odpowiedzi na Państwa sugestie, system EdPlan został zaktualizowany o wiele nowych przydatnych funkcji. Do najważniejszych należą: bank celów, drukowanie wypełnionych pól oraz elastyczne kryteria wyszukiwania, formaty załączników oraz uzupełnianie historii zmian.

 

Szczegółowe opisy poszczególnych funkcji przedstawiamy poniżej. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania, będą miały pozytywny wpływ na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa szkołach.

 


Bank celów

Do strony Cele w sekcji Proces został dodany Bank PCG, zawierający 140 przykładowych celów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów – po 10 dla każdego z 14 obszarów funkcjonowania ucznia. Cele można dodawać do dokumentu ucznia, a następnie modyfikować tak, aby w pełni odpowiadały jego indywidualnym potrzebom. Szczegółowy opis nowej funkcji znajduje się w Bibliotece użytkownika systemu EdPlan.

Drukowanie wypełnionych pól

System pozwala drukować tylko te pola, które zostały wypełnione przez użytkownika. Jest to szczególnie przydatne w takiej sekcji jak np. Obszary funkcjonowania ucznia, gdzie członkowie zespołu wypełniają tylko te pola, które dotyczą danego ucznia.

Elastyczne kryteria wyszukiwania

System pozwala na jeszcze łatwiejsze wyszukiwanie uczniów. Wpisując jakąkolwiek literę na stronie wyszukiwania uczniów wyświetli nam się lista wszystkich uczniów, których nazwisko zaczyna się na tę literę. Analogicznie wpisując ciąg liter wyświetli nam się lista uczniów, których nazwiska zaczynają się od tych właśnie liter.

Formaty załączników

System pozwala dołączyć zeskanowane dokumenty nie tylko w formacie: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx jak to było dotychczas, ale również w formacie .jpg i .tif, co ułatwi Państwu aktualizowanie profilu ucznia.

Uzupełnienie historii zmian

Administrator systemu może teraz wygenerować raporty informujące
o tym, który z użytkowników utworzył, otworzył, modyfikował, zamknął i/lub wykasował dokument w profilu ucznia w sekcjach Orzekanie oraz Proces.

 

Ponieważ cenimy sobie Państwa opinie, prosimy o dzielenie się z nami uwagami na temat wprowadzonych aktualizacji oraz udogodnień, które chcielibyście Państwo widzieć w systemie EdPlan w najbliższej przyszłości. Wszelkie sugestie prosimy kierować pod adres e-mail lnowak@pcgeu.com bądź pod numerem telefonu: 042 2908 221.


VII Kongres Zarządzania Oświatą, wrzesień 2012

W dniach 24-26 września odbędzie się VII Kongres Zarządzania Oświatą organizowany przez OSKKO. Jak co roku, nie zabraknie na nim praktycznych warsztatów prowadzonych przez zespół PCG Polska i prezentacji sprawdzonych rozwiązań w codziennym zarządzaniu placówkami edukacyjnymi.

 

W wydarzeniu weźmie udział ok. 1000 uczestników w tym goście zagraniczni oraz przedstawiciele następujących instytucji: Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji i organizacji oświatowych państw UE, Komisji Edukacji Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich, OSKKO.

 

Reprezentanci PCG poprowadzą cztery warsztaty i wykłady dla dyrektorów, liderów oświaty i przedstawicieli JST:

 

Praca z danymi, jako metoda identyfikacji obszarów wymagających doskonalenia w szkole. Studium przypadku.

Uczestnicy warsztatu nie tylko podejmą refleksję nad procesem ewaluacji oświaty, ale także wyniosą z niego umiejętności formułowania właściwych pytań, wnioskowania i poznają przykładową strategię rozwiązania obszaru problemowego szkoły.

 

Warsztaty z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy użyciu systemu informatycznego EdPlan™.

W ramach tych warsztatów proponujemy m.in.:

 

 • Tworzenie indywidualnej dokumentacji ucznia przez zespoły nauczycieli i specjalistów
 • Wzajemną wymianę doświadczeń z zakresu praktyk i procedur organizowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Diagnoza problemu, jako etap procesowego podejścia do rozwiązywania obszarów problemowych w szkole. Studium przypadku.

Uczestnicy warsztatu nauczą się stawiania i weryfikowania hipotez dotyczących głównych przyczyn problemu oraz uzasadnionego wnioskowania w oparciu o analizę danych, a także formułowania właściwych i mierzalnych celów poprawy, stanowiących podstawy do tworzenia skutecznego planu działania.

 

Dyrektor, jako lider zmian organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Prezentacja, w trakcie ktorej Pani Beata Majdak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Goleniowie, wspólnie z reprezentantem firmy PCG przedstawią dobre praktyki w zakresie zarządzania organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii IT.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Programem Kongresu


Sukces pierwszej edycji programu pracy z danymi, kwiecień 2012

Siedem zespołów szkolnych ukończyło pierwszą edycję programu konsultacyjno-szkoleniowego: Ewaluacja wewnętrzna prowadzona metodą pracy z danymi. W ciągu 6 całodniowych sesji, które odbywały się w Łodzi od lutego do kwietnia 2012, 19 uczestników przeszło kurs uczący jak krok po kroku:

 

 • analizować dane dotyczące szkół
 • identyfikować i diagnozować problemy
 • planować działania naprawcze
 • monitorować wdrażanie i efektywność działań

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nauczycielom lepiej wykonywać zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wypracowane podczas programu strartegie i plany działania będą wdrażane już od nowego roku szkolnego, by docelowo poprawić wyniki osiągane przez uczniów.

 

O sukcesie tej edycji Programu niech świadczą zamieszczone poniżej opinie uczestników:

Był to najlepszy kurs, w jakim uczestniczyłam. Byłam na wielu kursach, z których niewiele wyniosłam, a tutaj otrzymałam ogromne wsparcie i gotowe narzędzia, które będę mogła wdrożyć w mojej placówce. Wierzę, że właśnie dzięki temu programowi i procesowi, którego się nauczyłam moja rada pedagogiczna będzie chętnie współpracować, a efektem naszej pracy będzie sukces.

Bożena Zbiorczyk, Przedszkole Samorządowe w Kąkolewie


Wcześniej, jako dane rozumiałam tylko wynik końcowy egzaminów. Dzięki programowi zaczęłam dostrzegać jak wiele danych placówki posiadają. Nauczyłam się analizować dane dogłębniej, doszukiwać się niuansów i to mi dopiero pokazało całościowy obraz sytuacji. Dowiedziałam się, jakie obszary pracy szkoły wymagają poprawy oraz jak wybrać dane, które dadzą mi potrzebne informacje.

Teresa Wojtkiewicz, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie


Myślałam, że na temat pracy z danymi wiem już wszystko. Okazało się jednak, że aby osiągnąć cel potrzebna jest głębsza analiza danych oraz praca zespołowa wszystkich nauczycieli, a nie pojedynczych jednostek. To przełoży się na sukces, którym jest zadowolony nauczyciel i uczeń. Niezmiernie pomocne w czasie realizacji programu były: możliwość wymiany doświadczeń, bardzo miła atmosfera, wzajemne wsparcie.

Teresa Andrzejczak, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w Ozorkowie

Więcej opinii o naszym programie znajdziesz tutaj.

 

 

Rekrutacja na kolejne edycje w roku szkolnym 2012/2013 już trwa! Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.


I Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych, kwiecień 2012

16 kwietnia 2012 r. w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów Placówek Niepublicznych. Temat przewodni kongresu – "Obowiązki dyrektora placówki niepublicznej w świetle ostatnich zmian w prawie " – zgromadził łącznie ponad 200 uczestników.

 

Konferencja podzielona była na trzy części:

 • I Część: Organizacja nadzoru pedagogicznego w placówce niepublicznej w 2012 r.
 • II Część: Zasady wykorzystywania i rozliczania dotacji w placówce niepublicznej
 • III Część: Kontrole w placówce niepublicznej

 

W bloku tematycznym dotyczącym organizacji nadzoru pedagogicznego reprezentantka Public Consulting Group – Aleksandra Mastalerz – przedstawiła obecnie prowadzone przez PCG projekty oraz zachęcała do uczestnictwa w kolejnej edycji programu konsultacyjno-szkoleniowego, wspierającego szkoły w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, rozwiązywaniu problemów i ulepszaniu efektów kształcenia.

 Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy wszystkie zainteresowane placówki niepubliczne do współpracy.  


PCG Polska partnerem IX Konferencji OSKKO, marzec 2012

Już po  raz kolejny, PCG Polska jest głównym partnerem IX Konferencji OSKKO. Celem konferencji jest zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej, komunikacja kadry z resortem oświaty, w tym spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, wiceministrami, szefami projektów MEN ds. szkolnictwa zawodowego i nadzoru pedagogicznego.
Reprezentanci PCG wystąpią z dwiema  prezentacjami:

 

 • Ewaluacja wewnętrzna prowadzona metodą pracy z danymi – doświadczenia gimnazjów biorących udział w międzynarodowym projekcie na temat pracy z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół. (Ewa Kochanowska i dyrekcja dwóch szkół biorących udział w międzynarodowym projekcie DataUse).
 • Elektroniczny obieg dokumentacji w procesie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Nowinka technologiczna czy konieczność? (Łukasz Nowak).

Tym razem Konferencja odbędzie się w dniach  9-11 marca 2012 r. w Krakowie i będzie w niej uczestniczyć około 430 osób. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Programem Konferencji i do odwiedzenia naszego stoiska.


II Regionalna Konferencja Oświatowa w Olkuszu, 9 marca

Public Consulting Group jest partnerem II Regionalnej Konferencji Oświatowej, która odbędzie się w Olkuszu 9 marca 2012 r. Tematyka tegorocznej konferencji skupi się wokół zagadnień dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z dysleksją jak również z zaburzeniami zachowania. Celem konferencji jest identyfikacja efektywnych technik wspomagania ucznia pozwalających zminimalizować jego niepowodzenia szkolne oraz zmniejszyć deficyty rozwojowe.
Podczas konferencji firma PCG będzie reprezentowana przez Łukasza Nowaka, który wystąpi z prezentacją pt: Elektroniczny obieg dokumentacji w procesie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogiczne w placówkach oświatowych. Nowinka technologiczna czy konieczność?

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych, terapeutów, dyrektorów szkół i wszystkich innych osób, które będą odpowiedzialne za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowym systemie.


Konferencje Regionalne organizowane przez firmę Librus I PCG, marzec 2012

PCG zorganizowało swoją pierwszą z serii Regionalnych Konferencji i spotkań z dyrektorami szkół – wydarzenie współorganizowane z firmą Librus. Tematyka spotkania, które odbyło się 2 marca, skupiona była wokół tematu: „Uczeń w cyfrowej szkole XXI wieku. Jak bezpiecznie zarządzać niezbędnymi danymi oraz efektywnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.”

Łukasz Nowak z PCG we współpracy z Katarzyną Leśniewską – ekspertem ds. Kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wygłosili prezentację nt: „Elektroniczny obieg dokumentacji w procesie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Nowinka technologiczna czy konieczność?”. Tomasz Babicz (Librus) zaprezentował zintegrowane rozwiązania systemu EdPlan i Systemu Kontroli Frekwencji I Postępów w Nauce. Po prezentacjach rozpoczęła się sesja pytań i odpowiedzi angażująca wszystkich uczestników spotkania. 

W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób, włączając dyrektorów szkół z regionu Warszawy, reprezentacje Kuratorium Oświaty I Urzędu Miasta.

 

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej konferencji 28 marca w Łodzi w Auli Społecznej Akademii Nauk. Podczas tego spotkania odbędzie się dodatkowa prezentacja dwóch szkół z regionu łódzkiego uczestniczących w projekcie unijnym DataUse, które zaprezentują swoje doświadczenia i wyniki pracy z danymi w polepszaniu wyników osiąganych przez uczniów.


Ewaluacja wewnętrzna prowadzona metodą pracy z danymi. Program konsultacyjno-szkoleniowy rozpoczęty, luty 2012.

W Łodzi rozpoczął się program konsultacyjno-szkoleniowy: Ewaluacja wewnętrzna prowadzona metodą pracy z danymi. Podczas poszczególnych sesji programu zespoły szkolne poddadzą dogłębnej analizie wybrany obszar funkcjonowania szkoły, zdiagnozują kwestie problemowe oraz zaplanują strategię poprawy opartą na dowodach.

Uczestniczące w Programie szkoły oddelegowały trzyosobowe zespoły (włączając ich dyrekcję) do zarządzania wprowadzeniem pozytywnych zmian w codziennej pracy z uczniami.

 

Podczas 6 sesji, których program i cele możecie Państwo znaleźć w naszej broszurze, przeprowadzamy szkoły przez ustrukturyzowany proces poprawy w oparciu o wykorzystanie danych, jakimi dysponują placówki edukacyjne.

 

Szkoły zainteresowane udziałem w kolejnej  jesiennej edycji naszego Programu zapraszamy już dziś do kontaktu z nami. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj.


Ewaluacja wewnętrzna tematem Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, styczeń 2012

19 stycznia w Katowicach oraz 26 stycznia 2012 r. w Warszawie odbył się zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.

 

Temat przewodni tych spotkań – „Tsunami kontroli, czyli jak się przygotować i jak przetrwać kontrole w szkole” – zgromadził łącznie ponad 200 uczestników.

 

Wśród tematów dotyczących strategii pracy szkoły i obowiązków dyrektorów w ramach kontroli zarządczej, pojawiło się również wystąpienie reprezentantki Public Consulting Group omawiające przygotowanie się szkoły do przeprowadzania wymaganej ewaluacji.

 

Pani Małgorzata Marciniak przedstawiła sposoby ewaluacji wewnętrznej prowadzonej metodą pracy z danymi. Pokazywała też przykładowe strategie poprawy pracy szkoły i sposoby skutecznego planowania działań naprawczych, zachęcając jednocześnie do uczestnictwa w programie konsultacyjno-szkoleniowym, w którym eksperci PCG wspierają szkoły w rozwiązywaniu problemów i ulepszaniu efektów kształcenia (więcej o programie: Ewaluacja wewnętrzna prowadzona metodą pracy z danymi).

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z AZDS w Warszawie:

Patronat Honorowy nad Akademią Zarządzania "Dyrektora Szkoły" 2011/2012 objęła Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Projekt DATAUSE zaprezentowany na międzynarodowym forum ekspertów w dziedzinie edukacji w Malmö w Szwecji, styczeń 2012.

W dniach 4-7 stycznia Kim Schildkamp, Louisa Karbautzki, Malgorzata Marciniak i David Ronka uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie ds. Efektywności i Poprawy Edukacji zorganizowanym w Malmö w Szwecji (ICSEI http://www.icsei.net/icsei2012/). Poprowadzili tam symposium zatytułowane: Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół. Zespół projektu DATAUSE przygotował również trzy anglojęzyczne artykuły, przyczyniając się w ten sposób do wzbogacenia międzynarodowej bazy wiedzy w zakresie pracy z danymi:

 

 • Przegląd pracy z danymi w różnych krajach: Opracowanie modelu pracy z danymi, autorka: Kim Schildkamp
 • Praca z danymi w szkołach: Analiza porównawcza wyników ankiet pracy z danymi, autorzy: Andreas Breiter i Louisa Karbautzki
 • Projekt DATAUSE: Opracowanie kursu pracy z danymi dla szkół, autorzy: Małgorzata Marciniak i David Ronka

Dzięki udziałowi w konferencji możliwe było nawiązanie licznych kontzaktów międzynarodowych z liderami w dziedzinie edukacji, naukowcami i praktykami oraz promocja i rozpowszechnianie rezultatów projektu DATAUSE.PCG rozpoczęła współpracę z firmą Librus, grudzień 2011

9 grudnia 2011 r. firma Public Consulting Group (PCG) podpisała umowę z firmą Librus, na mocy której Librus będzie dystrybuował w Polsce internetowy system wspierający organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej – EdPlan, oferowany przez PCG.

 

Librus jest jednym z wiodących dostawców technologii informacyjnych dla szkół w Polsce. Obecny od ponad 10 lat na polskim rynku, Librus oferuje szeroką gamę rozwiązań informatycznych od dzienników elektronicznych po platformy e-learningowe i narzędzia wspierające procesy administracyjne w szkołach. Wykorzystując innowacyjną technologię chmurową (z ang. cloud computing), Librus zreformował sposób, w jaki polskie szkoły administrują kluczowymi danymi dotyczącymi ich funkcjonowania.

 

Ze swoim dynamicznym zarządem i rozbudowaną siecią handlowców Librus jest idealnym partnerem dla PCG w procesie promocji i wdrożenia pierwszego w Polsce systemu wspierającego organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej – EdPlan. http://www.librus.pl/


Projekt DATAUSE – Czwarte spotkanie partnerów projektu w Bremie


Pięciu partnerów projektu DATAUSE (Public Consulting Group (PCG), Institute for Information Management (ifib), Specialist Schools and Academies Trust (SSAT), University of Twente (UT) i Modern Didactics Center (MDC)) spotkało się 14 i 15 grudnia w Bremie (Niemcy). W czasie sesji roboczych omówione zostały tematy dotyczące kursu pracy z danymi realizowanego w 10 europejskich szkołach. Kolejnym istotnym tematem poruszanym w czasie spotkania była promocja projektu i jego strony internetowej (www.datauseproject.eu).

 

Obecnie 10 zespołów szkolnych we wszystkich krajach partnerskich uczestniczy w kursie pracy z danymi, który prowadzi ich przez ustrukturyzowany, oparty na danych proces poprawy pomagający rozwiązać problemy zidentyfikowane w placówce. Wszyscy partnerzy projektu DATAUSE promują go poprzez konferencje, e-mailingi, newslettery i nieformalne kanały komunikacji. Strona internetowa projektu jest stale aktualizowana, tak aby odzwierciedlała stan pracy wykonanej w projekcie DATAUSE.

 

Spotkanie w Bremie umożliwiło podsumowanie postępu w projekcie, zaplanowanie kolejnych kroków w jego realizacji i usprawnienie istniejących procesów. Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w Wilnie, na Litwie w sierpniu 2012 roku.

 Zapraszamy do spotkania z nami na jednym z nadchodzących wydarzeń, w których Zespół PCG będzie brał aktywny udział.

Chętnie odpowiemy na Państwa wszelkie pytania dotyczące:

 • Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Rozwiązań technologicznych ułatwiających organizację pracy Zespołów nauczycieli i specjalistów
 • Sprawnego tworzenia dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pracy z danymi oświatowymi w celu rozwiązywania różnych sytuacji w szkołach
 • Efektywnego przygotowania się do ewaluacji zewnętrznej.

 

Będziemy obecni podczas następujących wydarzeń:

 • 25.11.2011 – II Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół w Warszawie
 • 02.12.2011 - VII Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów i Nauczycieli Przedszkoli w Warszawie
 • 02.-03.12.2011 – Spotkanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji i Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych w Murzasichle.

 

Będzie nam niezmiernie miło móc spotkać się z Państwem, porozmawiać i pomóc Państwu w realizacji misji edukacyjnej poprzez usprawnianie pracy szkoły.
Do zobaczenia!


Podsumowanie VI Kongresu Zarządzania Oświatą, Kraków, wrzesień 2011

William Mosakowski


Szanowni Państwo,

W imieniu Public Consulting Group (PCG) chcielibyśmy podziękować Państwu za uczestnictwo w VI Kongresie Zarządzania Oświatą organizowanym przez OSKKO, który odbył się w dniach 21-23 września 2011 w Krakowie. PCG jako główny partner Kongresu pragnie wspierać dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących oraz przedstawicieli instytucji państwowych w sprawnym zarządzaniu oświatą. Zapraszam do zapoznania się z moim osobistym listem do Państwa, w którym opisuje powody, dla których tak ważne jest dla mnie inwestowanie w polski sektor edukacji oraz wspieranie nauczycieli, rodziców oraz uczniów w Państwa szkołach.

William S. Mosakowski
Prezes Public Consulting Group


Prezentacje i spotkania

Największe spotkanie kadry kierowniczej oświaty w Polsce dobiegło końca. Eksperci PCG mieli przyjemność poprowadzić wiele spotkań i prezentacji dla licznie zgromadzonych uczestników Kongresu. Nasze wystąpienia dotyczyły najważniejszych problemów dzisiejszej oświaty w Polsce
i obejmowały między innymi:

 

 • Prezentację systemu EdPlan – narzędzia do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  (Marta Chrzanowska, mchrzanowska@pcgeu.com, 42 2908 221)
 • Prezentację konkretnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie racjonalizacji sieci szkół dokonywanej przez samorządy lokalne
  (Łukasz Nowak, lnowak@pcgeu.com, 42 2908 221)
 • Prezentację projektu międzynarodowego Data Use dotyczącego pracy  z danymi w celu poprawy pracy szkoły i osiągnięć uczniów
  (Małgorzata Marciniak, mmarciniak@pcgeu.com, 42 2908 222)

 

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie i zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami oraz do zapoznania się z naszymi prezentacjami zamieszczonymi na stronie PCG i na stronie OSKKO.Rozstrzygnięcie konkursu

Podczas Kongresu PCG przeprowadziło konkurs promujący innowacyjną platformę internetową EdPlan, umożliwiającą elektroniczne tworzenie indywidualnej dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET, PDW, Karta).

 

Nagrodę w postaci multimedialnej kamery cyfrowej otrzymała Pani Irena Mocek z Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach. Serdecznie gratulujemy!

 

Nagrodę w postaci zniżki w wysokości 50% na implementację oraz użytkowanie systemu przez okres 3 lat wygrały:

 

 • Pani Ewa Majdak reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 4 w Goleniowie oraz Pani Sabina Janiszewska reprezentująca Gimnazjum Nr 1 w Świeciu
 • Pani Krystyna Magierowska-Kasza reprezentująca Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Pan Mieczysław Krawczyk, przedstawiciel Starostwa Powiatowego
 • Pan Waldemar Sadowski reprezentujący Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu oraz Pan Michał Ratajczyk reprezentujący Zespół Szkoły Podstawowej i Gimazjum w Krobi

 

Wszystkim zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

Pozostałym uczestnikom Kongresu przypominamy o 25% zniżce na implementację oraz użytkowanie systemu przez okres 3 lat

(jeśli umowa zostanie podpisana do dnia 23 listopada 2011).


European Conference for Educational Researchers" ECER, Berlin, wrzesień 2011

W dniach 12-16 września 2011 r. Małgorzata Marciniak (PCG) oraz prof. Joanna Michalak (Uniwersytet Łódzki) wzięły udział w konferencji "European Conference for Educational Researchers" ECER w Berlinie. Podczas tego wydarzenia autorki zaprezentowały międzynarodowej publiczności system edukacji oraz koncepcję nowego nadzoru pedagogicznego w Polsce. Uczestniczki brały czynny udział w licznych dyskusjach w gronie międzynarodowych naukowców. Aktywnie włączyły się też w wymianę informacji na temat obecnych potrzeb, międzynarodowych rozwiązań stosowanych w dziedzinie edukacji, jak i możliwości biznesowych jakie one stwarzają.

European Conference for Educational Research

European Conference for Educational Research

European Conference for Educational Research

European Conference for Educational Research


PCG sponsorem VI Kongresu Zarządzania w Oświacie, Kraków, wrzesień 2011

Już po raz kolejny, PCG Polska jest głównym sponsorem VI Międzynarodowego Kongresu Zarządzania Oświatą, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2011 r. w Krakowie. Jest to największe w Polsce doroczne spotkanie kadry kierowniczej oświaty, organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Rokrocznie uczestniczy w nim ok. 1000 osób, włączając dyrektorów szkół, samorządowców i urzędników oświatowych.

 

W tym roku wśród gości specjalnych wystąpią między innymi: Minister Edukacji Narodowej, przedstawiciele UJ, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, goście zagraniczni zajmujący się w Europie i na świecie kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, a także były gubernator stanu Maine – John Baldacci, Partner PCG Polska.

 

PCG wystąpi z czterema prezentacjami:

 1. Amerykańskie doświadczenia w zakresie restrukturyzacji sieci szkół – studium przypadku na podstawie stanu Maine, USA – John Baldacci
 1. Praca z danymi w celu poprawy pracy szkoły i osiagnięć uczniów – Projekt DATAUSE – Małgorzata Marciniak, Josh Romaneo
 1. Restrukturyzacja sieci szkół w Polsce – wyzwania i propozycje rozwiązań – Łukasz Nowak, Christen Hunter
 2. EdPlan – Platforma internetowa do tworzenia indywidualnej dokumentacji ucznia (IPET, Karta, PDW) – Marta Chrzanowska, Christen Hunter


Szkolenie Trenerów Pracy z Danymi, Londyn, sierpień 2011

W ramach realizacji projektu "DATAUSE: Praca z danymi w celu poprawy efektów nauczania i pracy szkół" (www.datauseproject.eu) w dniach 26 – 28 sierpnia 2011 w Londynie zostało zorganizowane Szkolenie Trenerów Pracy z Danymi. PCG Polska jest koordynatorem projektu i realizuje go we współpracy z partnerami z 4 krajów europejskich: Holandii, Litwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, w tym liderzy szkolni, którzy poznawali nowe metody efektywnego wykorzystywania danych w celu podniesienia jakości kształcenia. Szkolenie rozpoczęło fazę implementacji projektu. Następnym krokiem będzie wdrożenie pilotażowego kursu na temat pracy z danymi do szkół biorących udział w projekcie (w Polsce są to Gimnazjum nr 26 im Mikołaja Reja w Łodzi oraz Publiczne Gimnazjum w Wiśniowej Górze). W czasie kursu pilotażowego, liderzy szkolni przeszkoleni w Londynie, będą wykorzystywać poznane metodologie oraz narzędzia pracy z danymi w celu rozwiązania istotnych dla ich szkoły problemów.

 

London Data Coach Workshop

London Data Coach Workshop

London Data Coach Workshop

London Data Coach Workshop

London Data Coach Workshop


PCG Polska Partnerem Przyjaznym Edukacji, czerwiec 2011

Zespół PCG Polska został uhonorowany pierwszym certyfikatem w Kategorii "Partner Przyjazny Edukacji" podczas uroczystej gali Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, która odbyła się 14 czerwca 2011 w Pałacu Poznańskiego w Łodzi.  Nagrodę w imieniu Polskiego biura odebrał Łukasz Nowak; w wydarzeniu uczestniczyły także Christen Hunter i Małgorzata Marciniak z łódzkiego biura PCG.

 

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Szkolnych Systemach Edukacji jest wydarzeniem organizowanym corocznie  przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z partnerami społecznymi. W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i liderzy placówek edukacyjnych z regionu, jak również przedstawiciele z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Certyfikat „Partner Przyjazny Edukacji” to odznaczenie potwierdzające dokonania edukacyjne i innowacje pedagogiczne wdrażane w szkołach i placówkach oświatowych Łodzi i województwa łódzkiego. Wyróźnienie PCG Polska potwierdziło naszą silną pozycję wśród najbardziej kreatywnych podmiotów gospodarczych i instytucji wspierających edukację w tym regionie.

 

PCG Polska Partnerem Przyjaznym Edukacji, czerwiec 2011

 

PCG Polska Partnerem Przyjaznym Edukacji, czerwiec 2011

 

PCG Polska Partnerem Przyjaznym Edukacji, czerwiec 2011


Prezentacja PCG Health na konferencji w Rynie, maj 2011

Reprezentacja PCG Health z Bostonu wzięła udział w 3-dniowej konferencji w Rynie, podczas której dyrektorzy szpitali, przedstawiciele rządu i samorządów lokalnych, profesorowie i przedstawiciele firm medycznych dyskutowali o współczesnych wyzwaniach strukturalnych i menedżerskich w ochronie zdrowia. Jim Waldinger (PCG Health, Boston) i Marta Chrzanowska (PCG International, Boston) wygłosili prezentację na temat trendów zarządzania opieką długoterminową w Stanach Zjednoczonych i odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących wykorzystywania danych finansowych i medycznych w planowaniu takiej opieki. Dyskutowano także o przyszłości osobistego zarządzania opieką (Consumer Self-Direction – CSD) w Polsce. Mimo że polski i amerykański system opieki zdrowotnej znacznie różnią się od siebie to decyzje i problemy, przed którymi stoją dyrektorzy polskich szpitali są podobne do tych, przed którymi stoją ich amerykańscy koledzy – planowanie strategiczne, mierzenie jakości i zarządzanie finansami. PCG opublikowało artykuł opisujący modele zarządzania jakością oraz kosztami w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem artykułu i prezentacją z konferencji dostępnymi na naszej stronie.

 

.


Przygotuj swoją szkołę już teraz na 1 września, luty 2011

9 lutego: Czy szkoły w Twoim regionie są przygotowane na Czy szkoły w Twojej gminie są przygotowane na organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowych zasadach? Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej reformujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.

 

Zgodnie z pakietem sześciu rozporządzeń przyjętych przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 listopada 2010 r. szkoły wszystkich typów i poziomów będą musiały wprowadzić istotne zmiany w sposobie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szacuje się, że zgodnie z nowymi przepisami nawet 20% uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych będzie objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

Powyższe zmiany najszybciej wpłyną na szkoły gimnazjalne. Ich dyretorzy mają obowiązek do 31 marca 2011 r. utworzyć szkolne zespoły złożone z nauczycieli i specjalistów dla wszystkich uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne.

 

Nowe obowiązki szkół

W konsekwencji wprowadzonych przez MEN zmian legislacyjnych szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne będą miały obowiązek:

 

 • Tworzenia, monitorowania i systematycznej ewaluacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla wszystkich uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Tworzenia, monitorowania i systematycznej ewaluacji Planów Działań Wspierających oraz prowadzenia Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla wszystkich uczniów z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz tych zdiagnozowanych przez szkolny zespół nauczycieli
  i specjalistów;
 • Utworzenia zespołów złożonych z nauczycieli i specjalistów dla wszystkich uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, rekomendowania form i metod udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz tworzenia indywidualnych programów i planów dla ucznia.

 

Public Consulting Group pomaga szkołom spełnić wymogi nowego prawa

W odpowiedzi na liczne wyzwania stojące przed szkołami, Public Consulting Group oferuje specjalistyczne usługi doradcze, szkoleniowe i technologiczne pozwalające wdrożyć w szkołach procedury i rozwiązania organizacyjne gwarantujące zgodność z przepisami nowego prawa.

 

Oferta PCG obejmuje m.in.:

 

 • Pakiet szkoleń obejmujący:
  • Analizę i interpretację obowiązujących przepisów prawa
  • Opracowanie procesów, procedur i indywidualnej dokumentacji ucznia zgodnych
   z wymogami prawa i charakterem działalności danej placówki
  • Organizację pracy szkolnych zespołów złożonych z nauczycieli i specjalistów
  • Planowanie działań dla szkół mających na celu wdrożenie nowych przepisów w życie
 • Nowatorską platformę internetową umożliwiającą automatyczne tworzenie, monitorowanie
  i ewaluację Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, Planów Działań Wspierających oraz innej dokumentacji wymaganej w procesie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszelkich informacji na temat usług oferowanych przez Public Consulting Group udziela biuro PCG pod numerem telefonu: +48 2908 221 bądź pod adresem email: lnowak@pcgeu.com

 

Public Consulting Group oferuje również szereg usług przygotowujących szkoły na wyzwania związane
z reformą nadzoru pedagogicznego.
Oferta PCG obejmuje m.in.:

 

 • Przygotowanie do ewaluacji zewnętrznej
 • Planowanie ewaluacji wewnętrznej
 • Ewaluacja pracy szkoły i programόw nauczania
 • Analiza danych z ewaluacji oraz planowanie projektόw naprawczych
 • Szkolenia i coaching w zakresie efektywnej pracy z danymi
 • Budowanie zespołόw i organizowanie pracy grupowej w szkołach
 • Warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do rόl pozadydaktycznych
 • Szkolenia i coaching dla liderόw


Nowe ustawy podpisane, listopad 2010

17 Listopada: W dniu 17 listopada 2010 r. Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała sześć z ośmiu rozporządzeń znajdujących się w pakiecie opisującym kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Konsultanci Public Consulting Group przeanalizowali nowe rozporządzenia i zidentyfikowali najistotniejsze zmiany, jakie czekają placówki oświatowe i poradnie psychologiczno-terapeutyczne w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym. Wśród nich wymienić można:

 

 • Poszerzenie zakresu adresatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
  W świetle nowej legislacji, osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy stają się wszyscy uczniowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
 • Wymóg prowadzenia nowej lub poszerzonej dokumentacji, m. in. Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz Planu Działań Wspierających i Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia między innymi dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Wymóg utworzenia Zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, do którego zadań należy planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole
  i placówce, a także ocena efektywności działań podjętych w tym zakresie.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizowane będzie na zasadach opisanych w powyższych rozporządzeniach

 • od 1 września 2011 roku w przedszkolach, gimnazjach i placówkach specjalnych
 • od 1 września 2012 roku w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Te terminy dotyczą udzielanej dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie na polu edukacji, PCG stanowi doskonałe źródło wiedzy i ekspertyzy. Nasi konsultanci oferują wsparcie w zrozumieniu nowej legislacji, analizie przyjętych rozwiązań i zachodzących procesów oraz w przygotowaniu Państwa placówki do nowych zadań wynikających z przyjętych zmian ustawowych.

 

Oferujemy Państwu rozwiązania technologiczne wspomagające zarządzanie danymi i planami edukacyjno-terapeutycznymi uczniów ze specjalnymi potrzebami. Dzięki naszemu oprogramowaniu z łatwością będziecie Państwo zarządzać gromadzonymi informacjami, sporządzaniem dokumentacji na potrzeby indywidualnych programów, terminowym raportowaniem oraz koordynacją działań w ramach zespołu nauczycieli i specjalistów.

 

Jesteśmy otwarci na dyskusję na temat Państwa indywidualnych potrzeb i priorytetów w wyżej wymienionych dziedzinach. Zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej MEN.


Wrzesień 2010 – Kongres Zarządzania w Oświacie, OSKKO

22-24 września 2010: PCG był współorganizatorem i sponsorem V Kongresu Zarządzania w Oświacie, zainicjowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Kongres ten jest największym wydarzeniem tego typu w Polsce i co roku przyciąga ponad 1000 specjalistów z branży edukacyjnej z kraju i ze świata. Podczas kongresu PCG reprezentowali: William Mosakowski, założyciel i CEO Public Consulting Group oraz Colleen Burns, David Ronka, Julie Meltzer, Christen Hunter, Małgorzata Marciniak i Łukasz Nowak. Poprowadzili oni wykłady na temat zarządzania edukacją specjalną i integracyjną, analizy danych oświatowych oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Tutaj znajdziecie Państwo artykuły i prezentacje przedstawione przez specjalistów z PCG podczas Kongresu Zarządzania w Oświacie.


Konferencja: "Liderzy w Edukacji", czerwiec 2010, Łódź

14-15 czerwca 2010: Przedstawiciele PCG wzięli udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Edukacja-Przywództwo-Zarządzanie, zatytułowanej "Liderzy w edukacji", która odbyła się w Łodzi 14-15 czerwca 2010. Podczas konferencji Dr Julie Meltzer poprowadziła warsztat "Jak pomóc nauczycielom zostać liderami," w którym zaprezentowała model przywództwa nauczycielskiego oparty o badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Wyniki tych badań opisują obszary i działania podejmowane przez liderów, nakierowane na poprawę wyników osiąganych przez uczniów. Małgorzata Marciniak poprowadziła warsztat zatytułowany "Rola liderów w tworzeniu kultury pracy z danymi w celu stałego doskonalenia pracy instytucji edukacyjnej." Zagadnienie pracy z danymi edukacyjnymi zostało przedstawione jako niezbędny element procesów decyzyjnych w oświacie, począwszy od jednostek centralnych, aż do najniższego poziomu klasy szkolnej.

 

Strona konferencji http://www.liderzywedukacji.uni.lodz.pl zawiera relację z przeprowadzonych warsztatów.