Aktualności


Prezentacja rozwiązań analitycznych PCG podczas Szkoły Kanclerzy FRP
2016-06-10

Firma PCG zaprezentowała swoje rozwiązania analityczne podczas XVII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów/ dyrektorów finansowych, która odbyła się w dniach 29 maja – 1 czerwca 2016 r. w Olsztynie.

czytaj więcej

PCG moderatorem panelu podczas Kongresu MBA w Krakowie
2016-06-10

Eksperci i partnerzy współpracujący z firmą PCG wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „Podejście procesowe i teoria ograniczeń w zarządzaniu w sektorze publicznym i prywatnym”, będącym częścią XII Międzynarodowego Kongresu MBA.

czytaj więcej

Podsumowanie II Kongresu Edukacja Równych Szans
2016-06-03

W dniach 30‑31 maja 2016 r. odbył się II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans organizowany przez zespół PCG Edukacja. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło ponad 100 gości, m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i pracowników szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych.

czytaj więcej

Analizy przedrealizacyjne dla projektu "Aktywna starość w Rybniku”
2016-05-10

PCG Zdrowie we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej przeprowadziło analizy przedrealizacyjne dla projektu „Aktywna starość w Rybniku” w zakresie wykonalności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Projekt w Rybniku jest jedną z pierwszych samorządowych inwestycji senioralnych, która ma zostać zrealizowana w modelu PPP – o czym pisze Szef działu Zdrowie w PCG Polska, Agata Miśkowiec na portalu Rynek Seniora.

czytaj więcej