Aktualności


Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji
2016-06-20

Podczas tegorocznej XXX gali Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji zorganizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego dyrektor PCG Edukacja Małgorzata Dzimińska została wyróżniona statuetką "Skrzydła Wyobraźni" w uznaniu za swoje szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji. Natomiast PCG Polska została uhonorowana certyfikatem "Afirmator Ruchu Innowacyjnego".

czytaj więcej

Prezentacja rozwiązań analitycznych PCG podczas Szkoły Kanclerzy FRP
2016-06-10

Firma PCG zaprezentowała swoje rozwiązania analityczne podczas XVII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów/ dyrektorów finansowych, która odbyła się w dniach 29 maja – 1 czerwca 2016 r. w Olsztynie.

czytaj więcej

PCG moderatorem panelu podczas Kongresu MBA w Krakowie
2016-06-10

Eksperci i partnerzy współpracujący z firmą PCG wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „Podejście procesowe i teoria ograniczeń w zarządzaniu w sektorze publicznym i prywatnym”, będącym częścią XII Międzynarodowego Kongresu MBA.

czytaj więcej

Podsumowanie II Kongresu Edukacja Równych Szans
2016-06-03

W dniach 30‑31 maja 2016 r. odbył się II Kongres Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja Równych Szans organizowany przez zespół PCG Edukacja. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło ponad 100 gości, m.in. przedstawicieli samorządów lokalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów i pracowników szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz organizacji pozarządowych.

czytaj więcej