Aktualności


Solidaryzujemy się z Ukrainą
2022-03-07

Nasze dotychczasowe działania w ramach grupy PCG [PCG Academia, Librusy, PCG Polska]. Angażujemy się w indywidualne działania, takie jak pomoc naszemu pracownikowi w sprowadzeniu jego rodziny z Ukrainy do Polski. Dodatkowo organizujemy fundusze na pokrycie kosztów przeprowadzki i planujemy zbierać środki na pokrycie kosztów wynajmu na co najmniej 6 miesięcy naprzód. Zasililiśmy...

czytaj więcej

Przegląd literatury dot. badań przesiewowych w kierunku przemocy wobec osób starszych (Projekt SAVE)
2022-02-01

Przemoc wobec osób starszych jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie, a narzędzia przesiewowe są częścią pomocnej strategii wspierającej specjalistów w rozpoznawaniu sygnałów i oznak złego traktowania. Narzędzia screeningowe mogą również kierować kolejne kroki personelu służby zdrowia czy pomocy społecznej....

czytaj więcej

SeniorVlog – nowy projekt w partnerstwie europejskim
2022-01-10

Rozwijanie cyfrowej gotowości i zdolności osób w wieku 60+ do aktywnego udziału w cyfrowej transformacji, by nie pozostawali w tyle, jest celem nowego międzynarodowego projektu pod kierownictwem PCG: SeniorVlog. Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do vlogowania i podboju Internetu...

czytaj więcej

Rozpoczynamy III nabór pomysłów do Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2
2021-12-08

Z niecierpliwością czekamy na kolejne pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach III naboru w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. Pomysłodawców wesprzemy w rozwoju pomysłów, zapewniając ekspertów, tutorów i badaczy oraz udział w rozwijających wydarzeniach. Zaś wyłonionej przez komisję grupie najlepszych innowacji przyznamy...

czytaj więcej