Aktualności


Wzmocnienie współpracy pomiędzy Trzecim Sektorem a Administracją Publiczną celem nowego projektu unijnego: DRAGGING
2022-07-21

Wzmacnianie przedsiębiorczości z administracją publiczną wśród organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej to cel międzynarodowego partnerstwa 5 organizacji z Hiszpanii, Polski, Irlandii i Bułgarii. Stworzona wspólnie z sektorem biznesu i administracją publiczną Baza Pomysłów na Biznes, mentoring i szkolenia...

czytaj więcej

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”.
2022-05-04

PCG Polska Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA 2”. Partnerem projektu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Celem projektu jest inkubacja do 06.2023 r. 6 innowacji społecznych o wysokim potencjale efektywności i skalowalności wynikających z oddolnych inicjatyw...

czytaj więcej

Solidaryzujemy się z Ukrainą
2022-03-07

Nasze dotychczasowe działania w ramach grupy PCG [PCG Academia, Librusy, PCG Polska]. Angażujemy się w indywidualne działania, takie jak pomoc naszemu pracownikowi w sprowadzeniu jego rodziny z Ukrainy do Polski. Dodatkowo organizujemy fundusze na pokrycie kosztów przeprowadzki i planujemy zbierać środki na pokrycie kosztów wynajmu na co najmniej 6 miesięcy naprzód. Zasililiśmy...

czytaj więcej

Przegląd literatury dot. badań przesiewowych w kierunku przemocy wobec osób starszych (Projekt SAVE)
2022-02-01

Przemoc wobec osób starszych jest powszechnym zjawiskiem na całym świecie, a narzędzia przesiewowe są częścią pomocnej strategii wspierającej specjalistów w rozpoznawaniu sygnałów i oznak złego traktowania. Narzędzia screeningowe mogą również kierować kolejne kroki personelu służby zdrowia czy pomocy społecznej....

czytaj więcej