Aktualności


Wspieramy innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”.
2021-09-06

Głównym celem projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych. Działania podejmowane w projekcie...

czytaj więcej

Badanie dot. współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej
2021-08-16

Do 4 października z inicjatywy i na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) PCG Polska realizuje badanie dotyczące współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego. Celem badania jest identyfikacja możliwych obszarów współpracy sektora...

czytaj więcej

Strategia Terytorialna dla Południowo-Wschodniego Podlasia
2021-08-06

Partnerstwo Południowo-Wschodniego Podlasia (31 JST) oficjalnie rozpoczęło prace nad rozwojem Strategii Terytorialnej we współpracy z PCG Polska jako dedykowanym dla tej grupy samorządów Centrum Wsparcia Doradczego wspierającym opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej – Portretu Obszaru Partnerstwa, projektu...

czytaj więcej

E-Opieka – ruszyły prace nad rozwojem systemu do zarządzania usługami opiekuńczymi
2021-07-27

W projekcie E-Opieka dla m.st. Warszawy i WOF, w którym od kilku lat PCG Polska wraz z itCraft świadczą doradztwo biznesowe i technologiczne, ruszyły prace wykonawcze dla pierwszej części innowacyjnego systemu wspierającego koordynację i monitoring usług opiekuńczych świadczonych w...

czytaj więcej