Aktualności


Rozpoczynamy II nabór pomysłów do Generatora Innowacji. Sieci Wsparcia 2
2021-04-05

Do 10.05 czekamy na kolejne pomysły na innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach II naboru w projekcie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. Szukamy pomysłów, które: poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej...

czytaj więcej

PCG Polska we współpracy ponadnarodowej
2021-02-15

Z radością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektu SAVE (Screening for Abuse Victims among Elderly). Projekt będziemy realizować w partnerstwie z Włochami, Finlandią, Portugalią...

czytaj więcej

PCG Polska popiera inicjatywę przystosowywania domów i mieszkań do potrzeb i oczekiwań osób starszych
2021-02-05

W 2018 roku PCG Polska z Fundacją Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi przygotowało model zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego. To pierwsza taka inicjatywa na skalę kraju, co zostało doceniono również na arenie międzynarodowej...

czytaj więcej

Konferencja rozpoczynająca pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego
2020-11-23

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD), którego realizacja wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)...

czytaj więcej