Aktualności


PCG Polska sprawdzonym partnerem w drugim co do wielkości regionie w Polsce
2015-12-09


Zespół PCG Polska Edukacja zakończył serię projektów w zakresie doskonalenia nauczycieli w województwie wielkopolskim. Doświadczenie to pozycjonuje PCG jako eksperta w zakresie indywidualizacji nauczania oraz budowaniu kompetencji analizy i interpretacji danych szkolnych.

PCG Polska ściśle współpracuje z Kuratorium Oświaty w Poznaniu od niemal dwóch lat w realizacji szkoleń i warsztatów dotyczących identyfikacji potrzeb uczniów zdolnych, jak również umiejętności analitycznych.

Pierwsze dwa projekty dotyczyły wspierania uczniów zdolnych. Głównym celem obu kursów było podniesienie kompetencji nauczycieli i nauczycielek w zakresie projektowania, organizacji, prowadzenia i dokumentowania pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi oraz inspirowanie do wykorzystania w praktyce współczesnych tendencji, koncepcji dotyczących rozwoju umiejętności twórczych i społecznych dzieci i młodzieży.

Zaangażowanie PCG w zakresie trzeciego projektu skupiało się na wsparciu dyrektorów i nauczycieli gimnazjów w realizacji procesu dydaktycznego, a w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem z uwzględnieniem efektów kształcenia. Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności analiz wyników egzaminu gimnazjalnego oraz wsparcie nauczycieli gimnazjów w realizacji procesu dydaktycznego, w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem i umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych. Projekt został tak sformułowany, aby wiedza i umiejętności nabywane przez uczestników w poszczególnych etapach projektu mogły zostać przez nich przełożone i zastosowane w codziennej pracy w szkole. W ramach projektu zostały zaplanowane cztery etapy szkoleniowe: konferencja wojewódzka rozpoczynająca projekt, warsztaty przedmiotowe, szkolenia dla rad pedagogicznych oraz konferencja wojewódzka podsumowująca projekt.

W trakcie realizacji wszystkich trzech projektów, eksperci PCG przeszkolili ponad 1450 nauczycieli ze 150 szkół, dostarczając 65 indywidualnych szkoleń i warsztatów zrealizowanych w ciągu 600 godzin. Przeprowadzone projekty były zorganizowane na najwyższym poziomie i zakończone powodzeniem dzięki staraniom całego zespołu PCG Polska Edukacja.Anna Łajkowska, kierownik projektu, podczas wojewódzkiej konferencji podsumowującej projekt.Zespół PCG Polska Edukacja zaangażowany w realizację wszystkich projektów; od lewej na zdjęciu: Agnieszka Sokolnicka, Beata Racka, Stanisław Zawadzki, Aleksandra Błażejewska; poza zdjęciem: Lidia Dyndor oraz Anna Łajkowska.Uczestnicy warsztatów przedmiotowych realizowanych w ramach projektu