Aktualności


Firma Partners in Progress podpisała umowę o współpracy z MUCI
Warszawa | 2015-12-15


W dniu 15 grudnia 2015 r. w Warszawie zarząd Partners in Progress reprezentowany przez Piotra Dmochowskiego‑Lipskiego i Łukasza Nowaka podpisał umowę o współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) działającym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie ma na celu integrację wybranych rozwiązań informatycznych oferowanych przez Partners in Progress z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) oferowanym przez MUCI.

USOS stanowi zintegrowany system do obsługi spraw studiów, który powstał dzięki współpracy polskich uczelni i którego rozwój jest finansowany ze składek uczelni członkowskich. W projekcie uczestniczy już ponad 40 uczelni, w tym szkoły wiodące prym w rankingu Perspektyw takie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. W 2013 już prawie połowa (46%) wszystkich studentów uczelni publicznych w Polsce była obsługiwana przez system USOS.

Podpisane porozumienie stanowi ważny kamień milowy w ramach wdrażanej przez PCG strategii rozwoju Partners in Progress i otwarcia firmy na współpracę ze strategicznie ważnymi partnerami z Polski i z za granicy. Kilka miesięcy wcześniej Partners in Progress podpisało umowę o współpracy handlowej z portugalską firmą oferującą oprogramowanie do automatycznego rozkładu zajęć – Bullet Solutions.

Na zdjęciu od lewej: prof. Marek Kręglewski, Dyrektor MUCI oraz Piotr Dmochowski-Lipski, Prezes PCG Polska