Aktualności


Projekt DATAUSE koordynowany przez PCG Edukacja przykładem dobrej praktyki według Komisji Europejskiej
2016-03-29


W lutym br. Komisja Europejska doceniła projekt koordynowany przez PCG Edukacja: DATAUSE poprzez wybranie go jako jednego z przykładów najlepszych praktyk w realizacji projektów poświęconych edukacji i kulturze. Komisja doceniła między innymi wpływ na społeczeństwo, innowacyjne rezultaty oraz kreatywny sposób realizacji projektu.

Projekt był realizowany w latach 2010 – 2012 przez zespół PCG Edukacja, wspólnie z Uniwersytetem w Twente (Holandia), Instytutem Zarządzania Informacją w Bremie (Niemcy), Modern Didactics Center (Litwa) oraz Specialist Schools and Academies Trust (Wielka Brytania) w ramach europejskiego programu Comenius Lifelong Learning. Celem projektu było doskonalenie kompetencji liderów w celu tworzenia szkolnych zespołów pracujących systematycznie na rzecz poprawy wyników edukacyjnych uczniów przy wykorzystaniu analizy danych edukacyjnych.

To wyróżnienie motywuje nas jeszcze bardziej do dalszych działań w zakresie propagowania najlepszych praktyk w obszarze efektywnego wykorzystywaniu danych edukacyjnych do stałego doskonalenia i rozwoju oświaty, co regularnie promujemy również w ramach realizowanych przez nas warsztatów, programu doradczo-szkoleniowego Nawigator oraz organizowanych cyklicznie Szkół Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Załącznik: pdf z wyróżnieniem

Uczestnicy projektu: Rozana Szmigiel (Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi), Jolanta Kowalska (Dyrektor, Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi), Ewelina Kaniecka (Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze), oraz Dorota Salska (Dyrektor, Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze).Uczestnicy projektu podczas warsztatów w Londynie: Ewelina Kaniecka (Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze), Dorota Salska (Dyrektor, Gimnazjum im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze), Jolanta Kowalska (Dyrektor, Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi), Rozana Szmigiel (Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi), Aleksandra Błażejewska (PCG Edukacja), Małgorzata Dzimińska (PCG Edukacja, Koordynator Projektu).Uczestnicy projektu podczas wizyty studyjnej na LitwiePartnerzy projektu podczas sesji roboczej w BremenKoordynator Projektu Małgorzata Dzimińska (PCG Edukacja) podczas konferencji podsumowującej projekt