Aktualności


Podsumowanie konferencji Wiosenna Szkoła EWD – „Od danych do działania”
2016-04-14


Za nami kolejna edycja Wiosennej Szkoły EWD. Przez dwa dni uczyliśmy się, jak prowadzić badania własne w szkołach oraz doskonaliliśmy swoje umiejętności w wykorzystywaniu metody edukacyjnej wartości dodanej. Obie ścieżki łączyło metodologiczne podejście do pracy z danymi zgodne z modelem Nawigatora PCG. 10‑godzinne warsztaty poprzedziło wystąpienie dyrektor PCG Edukacja Małgorzaty Dzimińskiej nt. „Od danych do działania” oraz wykład dr hab. Romana Dolaty nt. „Metoda naukowa a szkoła”.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli systemu doskonalenia nauczycieli.

Temat pracy z danymi i podejmowania decyzji na podstawie danych jest bliski wielu środowiskom refleksyjnych praktyków, zarówno tych związanych z rozwijaniem metod analizy danych i ich wizualizacji, jak i tych związanych z badaniami ewaluacyjnymi. We współpracy z tymi środowiskami będziemy przygotowywać kolejne Szkoły EWD, także jako Szkoły Efektywnego Wykorzystywania Danych.

Kolejną Szkołę EWD planujemy za rok, 30‑31 marca 2017 r. Już dziś serdecznie zapraszamy!

Opinie o Wiosennej Szkole EWD 2016 „Od danych do działania”

Małgorzata Dzimińska podczas wykładu rozpoczynającego konferencjęProf. Roman Dolata podczas wykładu rozpoczynającego konferencjęDr Ewa Stożek podczas konsultacji meryrotycznychMaciej Koniewski podczas warsztatów pn. Jak prowadzić badania własneAnna ŁajkowskaBadania wśród uczestników