Aktualności


Analizy przedrealizacyjne dla projektu "Aktywna starość w Rybniku”
2016-05-10


PCG Zdrowie we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej przeprowadziło analizy przedrealizacyjne dla projektu „Aktywna starość w Rybniku” w zakresie wykonalności przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Projekt w Rybniku jest jedną z pierwszych samorządowych inwestycji senioralnych, która ma zostać zrealizowana w modelu PPP – o czym pisze Szef działu Zdrowie w PCG Polska, Agata Miśkowiec na portalu Rynek Seniora.

Analizy zostały wykonane na potrzeby naboru projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia w celu wyłonienia projektu pilotażowego do objęcia kompleksowym wsparciem przez Ministerstwo Rozwoju w procesie przygotowywania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego. Głównym przedmiotem analiz było badanie uwarunkowań popytowych i podażowych, które pozwolą dopasować skalę inwestycji do lokalnych potrzeb, przygotowanie projekcji finansowych, analiza ryzyka, a także przeprowadzenie testów rynkowych z potencjalnymi inwestorami branżowymi i finansowymi.

Mamy nadzieję, że Rybnik przetrze szlaki dla innych innowacyjnych samorządów, które chcą w efektywny sposób zapewnić opiekę dla miejscowych seniorów.