Aktualności


Prezentacja rozwiązań analitycznych PCG podczas Szkoły Kanclerzy FRP
2016-06-10


Firma PCG zaprezentowała swoje rozwiązania analityczne podczas XVII Szkoły Zarządzania Strategicznego FRP dla kanclerzy i kwestorów/ dyrektorów finansowych, która odbyła się w dniach 29 maja – 1 czerwca 2016 r. w Olsztynie. W imieniu PCG głos zabrali Piotr Dmochowski‑Lipski (Prezes Zarządu PCG Polska), Leszek Lewoc (Prezes Zarządu Partners in Progress) oraz Łukasz Nowak (Szef Działu Szkolnictwo Wyższe).

Prezentacja dotyczyła specjalistycznych rozwiązań doradczych i informatycznych oferowanych przez PCG szkołom wyższym w zakresie efektywnego pozyskiwania i utrzymywania studentów. Zaprezentowano m.in. autorskie podejście PCG do analizy potencjału edukacyjnego uczniów kończących szkoły średnie i wykorzystania tych informacji do optymalizacji praktyk rekrutacyjnych uczelni. Pokazano również beta wersję wyszukiwarki szkół średnich umożliwiającą lokalizację konkretnych szkół, w których uczą się kandydaci spełniający dowolnie zdefiniowane przez uczelnię kryteria rekrutacyjne.

PCG jest partnerem strategicznym Fundacji Rektorów Polskich. 9 maja 2016 r. za sprawą współpracy PCG i FRP rozpoczął się pierwszy w Polsce projekt pilotażowy prowadzony na grupie 10 renomowanych, polskich uczelni mający na celu zbadać skuteczność proponowanych przez PCG rozwiązań analitycznych.