Aktualności


PCG moderatorem panelu podczas Kongresu MBA w Krakowie
2016-06-10


Eksperci i partnerzy współpracujący z firmą PCG wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt. „Podejście procesowe i teoria ograniczeń w zarządzaniu w sektorze publicznym i prywatnym”, będącym częścią XII Międzynarodowego Kongresu MBA zrealizowanego w dniach 13‑15 maja 2016 r. w Krakowie.

Panel w imieniu PCG poprowadził dr. Grzegorz Rawicz‑Mańkowski, a w dyskusji udział wzięli przedstawiciele uczelni blisko współpracujących z PCG: Dr Jacek Grabowski (Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), Maciej Madziński (Dyrektor Operacyjny w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dr Michał Chmielecki (Społeczna Akademia Nauk).

Kongres MBA to największa w Polsce inicjatywa integrująca środowisko MBA. Wydarzenie to ma na celu przede wszystkim budowę aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i horyzontów. O specyfice Kongresu decyduje łączenie wystąpień naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz czołowych ekspertów i ekonomistów.

W Kongresie co roku uczestniczą menedżerowie wyższego i średniego szczebla legitymujący się tytułem Master of Business Administration, Dyrektorzy Programów MBA oraz naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dąży do tego, aby coroczne spotkania kongresowe na stałe wpisały się w kalendarz każdego menedżera MBA.