Aktualności


PCG potwierdza standardy usług dla osób starszych w ramach programu certyfikacji OK Senior
2016-09-21


Na początku września, zespół konsultantów PCG Polska, Dział Zdrowie i Pomoc społeczna, ukończył pierwszy audyt w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji OK Senior dla podmiotu działającego poza rynkiem medycznym.

Znak Jakości OK SENIOR przyznawany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej to krajowy program certyfikacji personelu, dóbr i usług skierowanych do osób starszych – jedyna tego rodzaju inicjatywa w Polsce. Idea Certyfikatu wpisuje się w najważniejsze strategie polityki senioralnej i srebrnej gospodarki Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Procesem certyfikacji oraz nadaniem Znaku Jakości OK SENIOR może pochwalić się podmiot, który świadczy właściwe usługi lub produkuje dobra przeznaczone dla Klienta – Seniora.

Przedmiotem pierwszego audytu realizowanego przez PCG Polska i potwierdzającego wysoką jakość usług dedykowanych dla osób starszych była infolinia Orange dla seniorów. Czynności audytowe obejmowały m.in. analizę dokumentacji określającej procedury wewnętrzne, analizę danych dotyczących infolinii dla seniorów, wywiady z kierownictwem, obserwację pracowników infolinii podczas pracy (job shadowing) oraz zbadanie działania infolinii przez zrekrutowanych na potrzeby audytu seniorów (w wieku 70 lat i więcej). Testowali oni obsługę infolinii, oceniając m.in. zrozumiałość i prostotę języka, podejście i kulturę rozmowy doradców czy sposób rozwiązania zgłaszanego problemu.

W następstwie pomyślnie zakończonego audytu, firma Orange Polska otrzymała pierwszy certyfikat OK Senior w obszarze „Senior konsumentem dóbr i usług”.

Więcej informacji o programie OK Senior można znaleźć tutaj: www.oksenior.pl.

Więcej o audycie i przyznanym certyfikacie:

Rynek Seniora, Certyfikat OK Senior dla pierwszej firmy spoza rynku medycznego, 14.09.2016
http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/certyfikat_ok_senior_dla_pierwszej_firmy_spoza_rynku_medycznego,6800.html

Certyfikat OK Senior dla infolinii Orange, 19.09.2016, http://oksenior.pl/aktualnosci-szczegoly-40.html

Gazeta Wyborcza Biz, Orange ma certyfikat jakości za obsługę seniorów, którzy stanowią 15% klientów, 14.09.2016
http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,20690726,orange-ma-certyfikat-jakosci-za-obsluge-seniorow-ktorzy-stanowia.html?disableRedirects=true

Gazeta Prawna, Orange operatorem przyjaznym dla seniorów, 14.09.2016, http://serwisy.gazetaprawna.pl/telekomunikacja/artykuly/975880,orange-operatorem-przyjaznym-dla-seniorow.html