Aktualności


PCG Zdrowie i SupraCare na XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów
2016-09-28


Dobiegły końca dwa dni debat w ramach XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Reprezentanci PCG Polska czynnie uczestniczyli w konferencji i bloku spotkań: „Jakość życia seniorów – innowacyjne działania samorządów” oraz promowali system SupraCare, o którego wdrożeniu i efektach opowiadali nasi partnerzy, klienci i bezpośredni użytkownicy systemu.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Czternasta edycja Forum obejmowała ponad 60 paneli i debat, które złożyły się na 10 konferencji tematycznych. Podczas bloku tematycznego w całości poświęconego jakości życia seniorów przedstawione zostały m.in. dobre praktyki w polityce senioralnej, lokalne senioralne strategie mieszkaniowe oraz program certyfikacji dóbr, usług i personelu OK Senior.

Agata Miśkowiec, szef działu Zdrowie w PCG Polska, wystąpiła z prezentacją pt. „Innowacyjne metody finansowania inwestycji senioralnych w świetle obowiązujących wskaźników obsługi zadłużenia” oraz przedstawiła uczestnikom ideę programu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego – Gmina OK Senior – realizowanego we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

Priorytety samorządów

Podczas panelu prowadzonego przez PCG, przeprowadziliśmy wśród uczestników ankietę z pytaniem, na jakie działania poprawiające jakość życia osób starszych przeznaczyliby dodatkowe środki w budżecie JST. Najpopularniejszą odpowiedzią były dzienne domy opieki. Respondenci także często wybierali działania wspierające samodzielność osób starszych i opiekę domową. Zwiększenie liczby łóżek w i opiece stacjonarnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i domy pomocy społecznej) miało znacznie niższy priorytet. Nasza mini ankieta potwierdza, że do Polski dotarły światowe trendy w zakresie organizacji opieki nad osobami starszymi, które kładą nacisk na opiekę środowiskową: bardziej przyjazną dla osób starszych i jednocześnie efektywniejszą pod względem finansowym. Ponad połowa respondentów (52%, 13 osób) zabezpieczyłaby środki na dogłębną diagnozę lokalnej sytuacji seniorów i określenie ich potrzeb, a 36% (9 osób) zarezerwowałoby środki na wdrożenie nowych technologii i systemów IT wspierających opiekę. (więcej wyników tutaj)Systemy IT w opiece

W ramach bloku „technologie informatyczne w świadczeniu usług opiekuńczych” Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawa – Pan Tomasz Pactwa oraz Paweł Rojewski z DPS Syrena przedstawili efekty wdrożenia systemu SupraCare oraz korzyści płynące z wykorzystywania nowoczesnych technologii do zarządzania placówkami opieki długoterminowej. Co istotne – obaj prelegenci podkreślali nie tylko usprawnienie działań, ale przede wszystkim czynnik ludzki: pozytywny wpływ wdrożonych rozwiązań na relacje z podopiecznymi i efektywniejsze wykorzystanie czasu personelu na poprawę jakości opieki nad mieszkańcami.

Debaty panelistów oraz rozmowy na stoisku PCG były inspirujące a zainteresowanie konferencją dotyczącą polityki senioralnej wskazuje na rosnącą świadomość samorządów, co do istotności tego obszaru działań.