Aktualności


Rusza portal o szkolnictwie wyższym: LumenPortal.pl
2017-01-11


Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rektorów Polskich (FRP), we współpracy z firmą PCG Academia, wkracza w drugą fazę projektu badawczego „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, mającego na celu testowanie i budowanie innowacyjnych mechanizmów analizy danych w uczelniach.

W pierwszym etapie projektu zbadano losy 144 000 studentów, którzy rozpoczęli studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie w latach 2007-2012 na 10 uczelniach w Polsce (ok. 10% populacji studentów). Jedną z najważniejszych obserwacji z pierwszego etapu badania była silna koncentracja naboru na studia w niewielkiej liczbie szkół średnich oraz fakt, że informacja o ukończonej szkole średniej stanowi lepszy prognostyk sukcesu studenta niż wynik egzaminu maturalnego.
Z satysfakcją informujemy, że w oparciu o te i inne wnioski z badania wiele z uczelni partycypujących w naszym projekcie podjęło konkretne działania zmierzające do podniesienia jakości i efektywności prowadzonych działań rekrutacyjnych. Szczegółowe rezultaty pierwszej fazy projektu zostały opisane i opublikowane w specjalnym, listopadowym dodatku do Dziennika Rzeczpospolita.

W związku z osiągniętymi rezultatami, Fundacja Rektorów Polskich oraz firma PCG Academia, postanowiła kontynuować projekt: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” w ramach drugiego etapu zaplanowanego w okresie styczeń-listopad 2017. Tym razem badanie będzie skoncentrowane na zwiększaniu wskaźnika retencji w badanych uczelniach (tj. zaangażowania studentów w proces dydaktyczny i przeciwdziałania ich przedwczesnemu wypadaniu ze studiów). Do uczestnictwa w projekcie oprócz dziesięciu aktualnie uczestniczących szkół doproszono kolejne dziesięć.

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie FRP w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 14 lok. 1, odbędzie się spotkanie inicjujące drugi etap Projektu z  udziałem reprezentantów partycypujących Uczelni, Prezesa FRP, prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa PCG Polska, pana Piotra Dmochowskiego-Lipskiego oraz CEO Public Consulting Group ze Stanów Zjednoczonych pana Williama S. Mosakowskiego.