Aktualności


Innowacje na rzecz osób starszych – Raport PCG dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2016-12-20


Zespół PCG Zdrowie i Pomoc Społeczna, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opracował przegląd innowacji społecznych na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenach wiejskich w wybranych krajach europejskich. Inspiracje z 6 krajów UE (Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji, Finlandii i Hiszpanii) mogą być przydatne nie tylko dla rządu i samorządów, ale także dla lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych aplikujących o granty w ramach programów unijnych.

Publikacja obejmująca ponad 30 studiów przypadku ma na celu nie tylko dostarczyć wiedzę w zakresie realizacji polityki senioralnej wobec mieszkańców wsi, ale także zachęcić do refleksji, inicjowania nowych instrumentów polityki społecznej i zdrowotnej oraz do podjęcia proaktywnych działań lokalnych na podstawie doświadczeń z innych państw.

Ten obszerny przegląd inicjatyw to doskonała lektura dla innowatorów społecznych planujących aplikowanie o granty w ramach PROW 2014-2020 w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader (RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) oraz inkubatorów innowacji z Programu POWER, Działanie 4.1., w ramach którego można otrzymać wsparcie finansowe na testowanie i wdrożenie nowatorskich usług dla osób zależnych i ich otoczenia.

Zachęcamy do lektury (link do Raportu) i przekazania informacji potencjalnie zainteresowanym jednostkom, organizacjom i partnerom!

przegląd innowacji społecznych na rzecz osób starszych