Aktualności


Mieszkania chronione i lokale aktywizujące – między opieką środowiskową a instytucjonalizacją
2017-10-02


Jak można skutecznie wspierać niezależność powiększającej się grupy osób starszych i/lub zależnych? Czy możliwe jest uniknięcie przedwczesnego umieszczenia w domu pomocy społecznej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki dla sektora publicznego?

Analizy zrealizowane przez PCG Polska na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, podsumowane w Raporcie zatytułowanym „Utworzenie i funkcjonowanie modelowego przykładu mieszkania chronionego oraz lokalu aktywizującego na podstawie projektów wdrożonych w Celu 2 obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.” pomagają odpowiedzieć na te pytania.

Opracowanie przedstawia rozwiązania modelowe dla prowadzenia tego typu lokali z uwzględnieniem średnich kosztów utworzenia, funkcjonowania oraz poziomów odpłatności mieszkańców. Przeprowadzone badania potwierdziły korzyści ze zwiększenia oferty mieszkań chronionych i lokali aktywizujących zarówno dla sektora publicznego jak i podmiotów prywatnych, a także zobrazowały możliwe do osiągnięcia oszczędności związane z deinstytucjonalizacją systemu opieki.

Mieszkania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią raportu. Opracowanie w wersji do pobrania znaleźć można na stronach Ministerstwa Zdrowia.