Aktualności


Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
2018-01-29


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju powierzyło PCG Polska Sp. z o.o. (PCG) wykonanie badań dotyczących usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych. Celem tych analiz jest

  • rozpoznanie obecnych praktyk w zakresie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w samorządach lokalnych
  • identyfikacja barier w odniesieniu do korzystania z usług wsparcia
  • charakterystyka potrzeb doradczo-szkoleniowych w samorządach

pismo Badanie jest częścią analiz prowadzonych w celu wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), o którym więcej informacji znajdą Państwo m.in. w załączonym piśmie polecającym z Ministerstwa Rozwoju.

Jeśli jesteście Państwo pracownikami jednostki samorządu terytorialnego, serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w lepsze zaprojektowanie usługi doradztwa dla samorządów poprzez wypełnienie ankiety internetowej:

Ankieta dla pracowników JST

Kwestionariusze ankiet dla decydentów JST (marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) zostały rozesłane bezpośrednio do adresatów.

Równolegle prowadzone jest badanie podażowe z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi doradztwa dla JST.

Ankieta dla podmiotów świadczących doradztwo dla JST

Badanie jest prowadzone tylko do dnia 28 lutego. Wypełnienie ankiety online zajmie Państwu około 15 minut. Wszelkie informacje zdobyte w badaniu traktowane są jako poufne.

W imieniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz PCG Polska z góry dziękujemy za udział w badaniu.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr. hab. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, profesor UJ – Koordynator badania

Zespół badawczy PCG Polska
pcgpolska@pcgpolska.pl
tel. +48 42 2908 230