Aktualności


Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
2018-10-04


Innowacyjne rozwiązania w opiece nad seniorami i osobami zależnymi – dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania – to tytuł panelu przygotowanego pod patronatem merytorycznym PCG Polska dla uczestników tegorocznego Forum Kapitału i Finansów reprezentujących samorządy z całej Polski.

Udział w moderowanym przez nas panelu dyskusyjnym – w ramach ścieżki tematycznej: Ochrona Zdrowia i Polityka Senioralna – wzięli [w kolejności alfabetycznej]:

 • Marta Białek-Graczyk – Prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"
 • Andrzej Bochacz – Prezes portalu NaszSenior.pl
 • Blanka Długi – OPS Rybnik
 • Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd Miasta st. Warszawy
 • Andrzej Peć – Pedagog oraz metodolog Funtronic Sp. z o. o.
 • Kuba Wygnański – Prezes zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Rozmowy toczyły się wokół następujących wątków:
 • Jakie korzyści płyną z wdrażania innowacyjnych rozwiązań i jak je wspierać w samorządach?
 • Komu już się udało i dlaczego? Sprawdzone rozwiązania mikro i makro innowacji wdrażanych w Polsce
 • Ile kosztują innowacje? Jak zrobić to samo, ale bez pieniędzy i technologii? Jak dobrze i mądrze wykorzystać ograniczone środki?
 • Ograniczanie kosztów czy jakość opieki? W którym kierunku warto zmierzać?
Eksperci prezentowali przykłady sprawdzonych innowacji społecznych a innowatorzy opowiadali o zrealizowanych przez siebie pomysłach i recepcie na sukces. Dyskusje zakończono m.in. następującymi wnioskami:
 • Da się przeprowadzić innowację korzystając z zasobów lokalnych i przy ograniczonych środkach finansowycha
 • Ważnym kierunkiem działań jest edukacja i uświadamianie osób starszych zależnych, a zwłaszcza ich opiekunów, chociażby konieczności korzystania ze wsparcia innych i dostępnych formach pomocya
 • Jakość opieki, a nie „taniość”, powinna przyświecać innowatorom zmieniającym system usług społecznych.a
 • Przy innowacjach społecznych kierowanych do ludzi pomysły powinny wychodzić od serca
Zdania były podzielone, jeśli chodzi o dostępne fundusze w systemie usług społecznych. Część ekspertów uznała, że pieniądze są i to duże, tylko należy je przesuwać na właściwe działania i mądrze wykorzystywać. Inni uznali, że na tę skalę potrzeb, jaka jest obecnie i będzie w przyszłości, środków jest wciąż za mało.
Spotkanie zgromadziło znaczną grupę słuchaczy, padały też liczne pytania ze strony audytorium. Utwierdza nas to w przekonaniu, że panel o podobnej tematyce warto uwzględnić w programie przyszłorocznego wydarzenia, na które już dziś zapraszamy w imieniu organizatorów.

Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
 

Ewa Rogalska, Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna, wzięła również udział – w roli eksperta – w panelu Ochrona Zdrowia na obszarach niezurbanizowanych: problemy i wyzwania. Zwracała uwagę na korzyści płynące z wdrażania innowacji społecznych na terenach wiejskich wymieniając sprawdzone praktyki z zagranicy oraz pierwsze podobne inicjatywy realizowane w samorządach w Polsce, w tym gospodarstwa opiekuńcze, transport na żądanie, sąsiedzkie sieci wsparcia czy mobilne usługi opiekuńcze. Więcej inspiracji można znaleźć w Raportach przygotowanych przez PCG Polska na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Autorski panel PCG podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

 
Więcej o XVI Forum Kapitału i Finansów na stronie Konferencji: http://www.samorzadoweforum.pl/