Aktualności


PCG Polska na IX Kongresie Zarządzania Oświatą
2014-10-10


Coroczne kongresy organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty nie mogą się odbyć bez udziału PCG Polska. W tym roku również pracownicy PCG zaangażowali się w uczestnictwo w IX Kongresie Zarządzania Oświatą.

PCG wspierało Kongres merytorycznie prowadząc dwa warsztaty. Pierwszy warsztat prowadzony był przez Aleksandrę Błażejewską z PCG oraz Panią Jolantę Kowalską z Publicznego Gimnazjum nr 26 w Łodzi pt. "Czy w pełni wykorzystuję potencjał mojej placówki szkolnej?". Warsztat skupił liczne grono zaangażowanych dyrektorów. Aleksandra dzieliła się wiedzą o zarządzaniu procesem oraz skutecznym realizowaniu projektów. Natomiast Pani Jolanta z pozycji doświadczonego dyrektora przedstawiała sprawdzone w jej szkole rozwiązania, tj. wewnątrzszkolne profilowanie klas, włączania uczniów w działania kulturalne z wykorzystaniem social media czy angażowanie się w projekty europejskie, które wnoszą wartość w rozwój szkoły.

Drugiego dnia Kongresu Aneta Ochwat podczas wykładu nt. "Zastosowanie systemu informatycznego do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej" wróciła uwagę na ważny krok, który powinien nastąpić przed rozpoczęciem pracy z uczniem, a mianowicie – określenie odpowiedzialności. Nauczyciele, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za efekty wykonywanego zadania bardziej się do niego przykładają, utożsamiają się z nim i zaczynają analizować sposób wykonania tego zadania. Taka postawa jest szczególnie istotna przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, w czasie seminarium były prezentowany internetowy system EdPlan wspierający szkoły w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. System może wspierać nauczycieli w tworzeniu dokumentacji, pozwalają na łatwe wyszukiwanie danych ucznia i zebranie wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu. Ponadto ułatwia organizację ochrony danych osobowych.

Prezentację z obu warsztatów znajdą Państwo w zakładce Materiały.Konferencja OSKKOKonferencja OSKKO