Aktualności


Wspieramy Miasto Łódź w procesie rewitalizacji
2018-10-30


Miasto Łódź wybrało PCG jako partnera do opracowania modelu zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”. Jest to część projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”.

Ten ponad półroczny projekt będzie realizowany w ramach 4 zadań:

 • Zadanie 1
  Określenie sposobu przydziału lokali komunalnych w kamienicach wyremontowanych w ramach programu ROCŁ najemcom w zasobie komunalnym Miasta Łodzi oraz oczekującym na przyznanie lokalu komunalnego, w tym mieszkań komunalnych o statusie socjalnego.
 • Zadanie 2
  Określenie sposobu wyboru i przydziału lokali w kamienicach wyremontowanych w ramach programu ROCŁ na potrzeby mieszkańców w szczególnej sytuacji życiowej (mieszkania chronione) oraz modelu zarządzania tym segmentem najmu.
 • Zadanie 3
  Określenie sposobu wyboru operatora lub operatorów prowadzących działalność służącą realizacji celów GPR w wyremontowanych kamienicach.
 • Zadanie 4
  Opracowanie modelu zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach programu ROCŁ w formie Raportu Końcowego z wykonania Zamówienia uwzględniającego wszystkie jego komponenty.

Warto zwrócić uwagę na innowacyjne i kompleksowe podejście Miasta Łodzi oraz chęć stworzenia przejrzystego modelu zasiedlania zrewitalizowanego komunalnego zasobu mieszkaniowego. Podejmowane inicjatywy i planowane badania mają na celu uniknięcie zjawiska gentryfikacji oraz umożliwienie dotychczasowym mieszkańcom obszarów zdegradowanych korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji.

Zasiedlenie


Rezultaty projektu powinny pojawić się na stronach www.centrumwiedzy.org w maju 2019 r.