Aktualności


Dom Wielopokoleniowy – model budowania społeczności sąsiedzkiej opartej na różnorodności i wzajemnej pomocy
2018-11-30


Od maja 2018 r. eksperci PCG Polska zaangażowani byli w prace nad innowacyjnym w skali kraju projektem – modelem zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego.

Projekt realizowany jest na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, w ramach współpracy z naszym partnerem – Fundacją Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

Celem inicjatywy Miasta Łódź jest wspieranie tworzenia więzi międzyludzkich, także poza strukturą rodzinną. Mieszkańcy Domu reprezentować będą różne grupy społeczne na różnych etapach życia, zgodnie z zasadami miksu społecznego. Wzajemne dopełnianie się ich potrzeb i możliwości ma stworzyć przestrzeń do budowania silnej, wspierającej się społeczności sąsiedzkiej. Osoby starsze i z ograniczoną sprawnością będą mogły liczyć na pomoc w wykonaniu czynności, które nastręczają im trudności, natomiast osoby młode będą miały szansę, by uzyskać wsparcie w opiece nad dziećmi, czy po prostu zasięgnąć u seniorów życiowych porad. Ponadto Dom Wielopokoleniowy ma wspomagać integrację, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem takich jak seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami – wydłużając jednocześnie czas ich niezależności dzięki zawiązanym sieciom wsparcia.

Wspólnie z ekspertami Laboratorium Architektury 60+ opracowaliśmy następujące komponenty modelu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego:

  • Przegląd zagranicznych przykładów organizowania społeczności lokalnej w oparciu o modele cohousingu, w tym zasad miksu społecznego, modeli komercyjnych i finansowych inwestycji, rozwiązań architektonicznych oraz aspektów prawnych
  • Przegląd możliwości prawnych funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego na podstawie obowiązujących krajowych i gminnych regulacji prawnych dotyczących zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi
  • Charakterystykę zasobów i potrzeb społecznych oraz mieszkaniowych grup społecznych, którym dedykowany jest Dom Wielopokoleniowy w oparciu o analizę środowiska lokalnego i przegląd socjologiczny struktury mieszkańców Łodzi
  • Wstępną koncepcję modelu, w tym propozycję kryteriów doboru najemców lokali, ramy organizacyjne i sposób zarządzania nieruchomością oraz propozycje wykorzystania części wspólnych i działań animacyjnych stymulujących realizację idei Domu
  • Wzór dokumentacji związanej z zasiedleniem i funkcjonowaniem Domu, w tym: pełną dokumentację wspierającą naboru mieszkańców, projekt umowy najmu lokalu, projekt statutu i tryb powołania Rady Sąsiedzkiej, projekt regulaminu mieszkańca Domu
  • Szczegółowe scenariusze spotkań informacyjno-integracyjnych dla kandydatów na mieszkańców Domu
  • projekt naboru konkursowego na operatora działań animacyjno-integracyjnych prowadzonych w Domu Wielopokoleniowym wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z efektem naszych prac – swoistym przepisem na Dom Wielopokoleniowy, który jest dostępny na stronie internetowej: http://centrumwiedzy.org/projekt-pilotazowy-ii/dzialania/dzialanie-2-dom-wielopokoleniowy

Dom Wielopokoleniowy

Dom Wielopokoleniowy

Dom Wielopokoleniowy


Więcej zdjęć z terenu inwestycji - Kliknij

Zachęcamy też do przeczytania artykułu Gazety Wyborczej o tej inwestycji:

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24342737,lodz-testuje-unikatowe-w-polsce-rozwiazanie-czy-dom-wielopokoleniowy.html