Aktualności


Badanie dot. planowanych funkcji społecznych na rewitalizowanym obszarze miasta Łodzi
2019-01-15


W imieniu Urzędu Miasta Łodzi zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej do udziału w badaniu potencjału organizacji pozarządowych i planowanych funkcji społecznych na rewitalizowanym obszarze miasta Łodzi.

Proces rewitalizacji to kompleksowe działania skierowane na wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów Łodzi wyznaczonych w Uchwale Rady Miejskiej jako zdegradowane. Zintegrowane podejście do zdiagnozowanych problemów i deficytów, poza przedsięwzięciami o charakterze urbanistycznym czy budowlanym, obejmuje także działania o charakterze społecznym.

Planowane jako jego element funkcje społeczne, których dotyczy niniejsze badanie, zlokalizowane będą na terenie priorytetowych projektów tzw. „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ)”, a wśród nich znajdą się m.in. Centra Aktywności Lokalnej, Środowiskowy Dom Samopomocy czy mieszkania chronione.

Badanie jest częścią analiz prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie modelu zasiedlania nieruchomości wyremontowanych w ramach programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi” (więcej o projekcie tutaj), którego realizację Urząd Miasta powierzył PCG Polska Sp. z o.o. Badanie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Część I – badanie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa łódzkiego
  • Część II – weryfikacja zapotrzebowania na zaplanowane funkcje społeczne
  • Część III – określenie gotowości organizacji do zarządzania funkcjami społecznymi i prowadzenia określonych przez ich specyfikę działań (tj. do przyjęcia roli operatora funkcji społecznych).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego do aktywnego włączenia się w kształtowanie zmian, jakie niesie ze sobą proces rewitalizacji, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej do dnia 6 lutego 2019 r. Państwa wiedza i doświadczenie są dla nas bardzo ważne, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas uzupełniania kwestionariuszy, do których linki załączamy poniżej. Wypełnienie każdego z nich zajmie Państwu ok. 25 minut.


Równolegle prowadzone są również badania terenowe dot. problemów społecznych na rewitalizowanym obszarze miasta. W imieniu Urzędu Miasta Łodzi oraz PCG Polska z góry dziękujemy za udział w badaniu.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji: pcgpolska@pcgpolska.pl lub pod telefonem 42 2908 221 w godzinach 8:00 – 16:00.

Zasiedlenie