Aktualności


Zespół PCG dzieli się wiedzą i rozwija się w obszarze partycypacji
2019-06-12


logo-forum-praktykow-partycypacji Przedstawicielki PCG Polska uczestniczyły w Forum Praktyków Partycypacji, które odbyło się w dniach 10-11.06.2019 r. w Trójmieście. To wyjątkowe wydarzenie gromadzące profesjonalistów, animatorów, konsultantów i facylitatorów zmian społecznych. Temat partycypacji społecznej jest dla nas bardzo interesujący i bardzo ważny w kontekście konsultowania planowanych w miastach zmian czy tworzenia – wspólnie z odbiorcami – modelowych rozwiązań z myślą o przyszłości.

Organizowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” Forum Praktyków Partycypacji to wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się procesami włączania mieszkańców we współdecydowanie o kształtowaniu przestrzeni ich miejsca zamieszkania. Dzięki uczestnictwu w 6. odsłonie Forum przedstawicielki Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna miały okazję poznać inspirujące osoby oraz pogłębić swoją wiedzę i umiejętności podczas warsztatów, w tym m.in.:

  • Foresight w partycypacji obywatelskiej
  • Ryzyka w procesach partycypacyjnych
  • Rozwiązywanie konfliktów w społeczności lokalnej
  • Włączanie młodzieży w podejmowanie decyzji
  • Analiza interesariuszy w wyborze technik konsultacyjnych
  • Skuteczne zaproszenie do partycypacji
  • Dialog w partycypacji społecznej
  • Narzędzia partycypacyjne w obszarze rewitalizacji

Po Forum Praktyków Partycypacji Zespół PCG jest bogatszy o nowe doświadczenia i gotowy do nowych wyzwań. Kolejne Forum już w 2020 r.

forum-praktykow-partycypacji

forum-praktykow-partycypacji

forum-praktykow-partycypacji


Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia: https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/