Aktualności


Rozwój teleopieki w Polsce – doświadczenia samorządów lokalnych. Seminarium
2019-09-12


Wrzesień PCG rozpoczęło uczestnicząc w Seminarium „Rozwój teleopieki w Polsce – doświadczenia samorządów lokalnych” zorganizowanym przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Wspólnie z koordynatorami projektów teleopiekuńczych z całej Polski podjęto próby wypracowania przepisu na najlepszy model teleopieki.

teleopieka

teleopieka


Podczas konferencji zaprezentowane zostały
 • projekt systemu teleopiekuńczego wypracowanego przez konsorcjum PCG Polska i itCraft dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy oraz
 • systemy wdrażane przez inne samorządy w Polsce, w tym łódzki, małopolski i poznański system teleopieki
 • wyniki badania „Rozwój teleopieki w Polsce – analiza case studies” uwzględniające m.in.:
  • Doświadczenia we wdrażaniu teleopieki
  • Modele i odbiorcy teleopieki
  • Sprzęt do teleopieki
  • Centrum wsparcia 24/7
  • Doświadczenia we wdrażaniu telemedycyny
Ponadto, w ramach warsztatów przedstawiciele administracji publicznej z różnych regionów Polski wymieniali się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w celu wypracowania najbardziej optymalnych schematów w zakresie funkcjonowania teleopieki.