Aktualności


Wspólne wartości, połączone siły. Skąd się wzięło partnerstwo z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”?
2020-08-13


Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska spotkały się w 2016 roku przy pierwszej edycji projektu Generatora Innowacji Sieci Wsparcia. Wówczas Towarzystwo było koordynatorem, a PCG zostało wyłonione w konkursie jako jeden z innowatorów. Pomysł PCG „Recepta na życie” zyskał dofinansowanie i został z powodzeniem wdrożony w Konstantynowie Łódzkim. Współpraca między naszymi instytucjami układała się pomyślnie i szybko odkryliśmy, że łączą nas wspólne wartości, troska o skuteczne wsparcie osób starszych oraz chęć wdrażania zmian systemowych w obszarze senioralnym. Kiedy nadarzyła się okazja, by połączyć nasze siły, bez wahania przystąpiliśmy do starań o realizację kolejnej edycji Generatora Innowacji.

W „Generatorze Innowacji. Sieci Wsparcia 2” koncentrujemy się na wykorzystaniu wypracowanych rozwiązań i umiejętnym podziale zadań w oparciu o nasze kluczowe kompetencje. Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że gros działań projektowych koncentruje się na wsparciu uczestników projektu od momentu zgłoszenia udziału, poprzez wypracowanie pomysłów, ich inkubacje oraz upowszechnianie rozwiązań. Mamy więc okazję spotkać się z Wami na każdym etapie pracy nad projektami. Cieszymy się, że możemy nie tylko doradzać, nakierowywać i dzielić się naszym doświadczeniem, ale również zachwycać się i inspirować Waszymi pomysłami.

PCG
PCG Polska

Od 1986 roku doradzamy instytucjom i firmom działających w sferze publicznej. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wykonując ekspertyzy, modele, innowacje dla ministerstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla partnerów z sektora publicznego i prywatnego. Ponad dwadzieścia projektów zrealizowanych w obszarze zdrowie i pomoc społeczna w ostatnich kilku latach, plasuje nas na pozycji ekspertów do spraw senioralnych. Naszą mocną stroną jest rozległa sieć kontaktów w całej Polsce w instytucjach różnego szczebla, związanych z działaniami dla seniorów.

www.pcgpolska.pl

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Od 2002 roku Towarzystwo przeprowadziło przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. Działamy w oparciu o autorską metodę inkubacji, która obejmuje wsparcie tutorów i ekspertów, testowanie swoich możliwości, szlifowanie pomysłów, wyciąganie wniosków, planowanie, dofinansowanie i realne wcielenie projektów w życie. Od ponad 8 lat jesteśmy liderem działań międzypokoleniowych. W naszym programie „Seniorzy w akcji” zastymulowaliśmy społeczną zmianę w ponad 300 miejscowościach w całej Polsce. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Mamy sieć ponad 80 konsultantów, animatorów i tutorów w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować i wyznaczać nowe trendy.

www.e.org.pl

Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 pn. GENERATOR INNOWACJI, SIECI WSPARCIA 2 realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” we współpracy z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

flagi