Aktualności


PCG Polska we współpracy ponadnarodowej
2021-02-15


Z radością informujemy, że podpisaliśmy umowę z Narodową Agencją Programu Erasmus+ na realizację projektu SAVE (Screening for Abuse Victims among Elderly). Projekt będziemy realizować w partnerstwie z Włochami, Finlandią, Portugalią i Cyprem. Projekt SAVE ma na celu poprawę identyfikacji i interwencji w zakresie przemocy wobec osób starszych w usługach opieki społecznej i zdrowotnej oraz poprawę wiedzy i umiejętności w zakresie w tej dziedzinie. Projekt zakłada wykorzystanie narzędzia, które ma pomóc specjalistom w rozpoznawaniu i ocenie przemocy wobec osób starszych.

Projekt SAVE będzie skierowany do pracowników opieki społecznej i zdrowotnej pracujących w placówkach opiekuńczych, ośrodkach zdrowia i szpitalach, trenerów i instruktorów opieki społecznej i zdrowotnej, a także lokalnych decydentów w sprawach społecznych i zdrowotnych. w pierwszej kolejności dokonamy przeglądu literatury na temat liczby i jakości narzędzi do badań przesiewowych pod kątem przemocy wobec osób starszych. na podstawie przeglądu każdy partner opracuje zalecenia dla swojego kraju dotyczące stosowania narzędzi do ww. badań. Zostanie również opracowany program szkoleniowy i materiały dotyczące identyfikacji i interwencji w przypadku przemocy wobec osób starszych. Dodatkowo na podstawie programu szkolenia zostanie opracowany kurs online. Pod koniec projektu zalecenia dotyczące stosowania instrumentów przesiewowych dla poszczególnych krajów zostaną zsyntetyzowane jako zalecenia na poziomie europejskim.

Projekt SAVE jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Śledźcie nasze postępy i trzymajcie kciuki.

projekt save