Aktualności


E-Opieka – ruszyły prace nad rozwojem systemu do zarządzania usługami opiekuńczymi
2021-07-27


W projekcie E-Opieka dla m.st. Warszawy i WOF, w którym od kilku lat PCG Polska wraz z itCraft świadczą doradztwo biznesowe i technologiczne, ruszyły prace wykonawcze dla pierwszej części innowacyjnego systemu wspierającego koordynację i monitoring usług opiekuńczych świadczonych w środowisku. To duży krok w kierunku poprawy jakości wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W ramach umowy podpisanej między m.st. Warszawa a Sygnity (wyłonionym Wykonawcą) zostaną opracowane następujące narzędzia:

  • centralny system e-Opieki, który umożliwi standaryzację oraz optymalizację usług opiekuńczych
  • aplikacja m-Opieka, która będzie monitorowała sposób realizacji usług oraz
  • portal informacyjny
Więcej o podpisanej z Wykonawcą Systemu umowie na stronach m.st. Warszawy i Sygnity:

https://um.warszawa.pl/-/e-opieka-nowy-system-do-zarzadzania-uslugami-opiekunczymi?fbclid=IwAR0iV2hr13kF6TJrwMqbqxeT0Frntf27f3Bx6K338Z7zUUiRVNFPA9qkzdY

https://www.sygnity.pl/sygnity-zrealizuje-dla-warszawy-projekt-e-opieka/

e-opieka


Głównym celem projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" jest nie tylko poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez m.st. Warszawa, ale i wspieranie dalszej digitalizacji usług obszaru pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest przez Warszawę w partnerstwie z dziesięcioma gminami (Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów), we współpracy z warszawskimi ośrodkami pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa", Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym oraz 14 warszawskimi domami pomocy społecznej.

Projekt E-Opieka jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.