Aktualności


Badanie dot. współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej
2021-08-16


Do 4 października z inicjatywy i na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) PCG Polska realizuje badanie dotyczące współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

Celem badania jest identyfikacja możliwych obszarów współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej z terenu województwa. Zrealizowana zostanie ona na podstawie wielowymiarowej oceny obecnego stanu tej relacji, zakresu, formy i skali współpracy, jak również leżących u jej podstaw motywacji do zaangażowania obu stron.

Badanie kierowane jest do podmiotów działających w województwie mazowieckim, w tym do:

  • Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
  • Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej i centrów integracji społecznej)
  • Przedstawicieli biznesu, w tym małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Wśród metod badawczych realizowane będą
  • Wywiady telefoniczne (CATI) z OWES, podmiotami ekonomii społecznej i przedstawicielami biznesu,
  • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z podmiotami ekonomii społecznej i firmami,
  • Wywiady internetowe wspomagane komputerowo (ankiety online, CAWI) z firmami,
  • Zogniskowany wywiad grupowy z przedstawicielami MCPS i OWES.
Jeśli reprezentują Państwo sektor prywatny: firmy / przedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego, zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w badaniu przez odpowiedź na ankietę skierowaną do przedstawicieli biznesu / firm z Mazowsza:

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/BiznesiPES

Zapraszamy również do zgłoszenia się do udziału w indywidualnych wywiadach pogłębionych pod telefonem 42 2908 221 lub mailem pcgpolska@pcgpolska.pl.

W imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz PCG Polska z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Logo MCPS