Aktualności


Wspieramy innowacyjne rozwiązania na rzecz osób starszych w ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”.
2021-09-06


Głównym celem projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych. Działania podejmowane w projekcie koncentrują się na włączeniu społecznym, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup. Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych, objęte zostaną pięćdziesiąt cztery nowatorskie pomysły. Obecnie pracujemy z 29 innowatorami i innowatorkami z I naboru i 46 innowatorami i innowatorami II naboru, wspierając rozwój ich pomysłów w formie m.in. warsztatów, webinariów, konsultacji eksperckich, czy sesji tutoringowych. Uczestnicy projektu pochodzą z różnych środowisk i reprezentują różne doświadczenia i dyscypliny. Znajdą się wśród nich m.in. osoby starsze, opiekunowie, działacze społeczni, projektanci usług, artyści, designerzy, psycholodzy, pracownicy urzędów i instytucji pomocowych.

Projekt „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 5 339 067,81 zł. Czas realizacji projektu: od maja 2020 r. do września 2023 roku.

Projekt nr POWR.04.01.00-00-I104/19 „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” realizowany jest przez partnerstwo PCG Polska Sp. z o.o. (lider) i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (partner) we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej aktualności na stronie Projektu: www.sieciwsparcia.pl

Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2