Aktualności


SeniorVlog – nowy projekt w partnerstwie europejskim
2022-01-10


Rozwijanie cyfrowej gotowości i zdolności osób w wieku 60+ do aktywnego udziału w cyfrowej transformacji, by nie pozostawali w tyle, jest celem nowego międzynarodowego projektu pod kierownictwem PCG: SeniorVlog. Inspirowanie i budowanie kompetencji seniorów do vlogowania i podboju Internetu dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus Plus.

senior vlog


Projekt ma na celu umożliwienie osobom w wieku 60+ uczestnictwo w wysokiej jakości programie szkoleniowym oraz jego wersji online. Rozwijane będą również umiejętności mentorów wspierających osoby w wieku 60+ w procesie uczenia się.
Dojrzali użytkownicy Internetu – po ukończonym kursie SeniorVlog – nabędą kluczowe umiejętności i kompetencje cyfrowe potrzebne do rozpoczęcia vlogowania. Dzięki temu będą bardziej widoczni w mediach społecznościowych jako dostawcy aktywnych treści.

Partnerzy projektu SeniorVlog przygotowują także innowacyjne baddanie porównawcze na temat obecności osób starszych w mediach społecznościowych w roli vlogerów/vlogerek w Polsce, we Włoszech, w Portugalii, na Cyprze i w Grecji.

W trakcie trwania projektu – do końca lipca 2024 r. Konsorcjum projektu SeniorVlog opracuje:
  • Innowacyjne badanie porównawcze zakończone raportem na temat obecności osób starszych w mediach społecznościowych w roli vlogerów/vlogerek. Raport z badania zgromadzi podstawowe informacje na temat sytuacji w krajach partnerskich projektu.
  • Program szkoleniowy, którego celem będzie przełamanie cyfrowej bariery „wielkiego świata mediów społecznościowych” i stereotypu vlogowania jako zarezerwowanego dla stosunkowo młodych ludzi.
  • Poradnik mentoringowy i rekomendacje dla wspierania starszych vlogerów/vlogerek, dostarczający konkretnych wskazówek dla mentorów, w tym warsztaty przygotowujące (aspirujących) mentorów do tej roli.
  • Internetowa wersja Przewodnika Vlogowania dla osób 60+, który będzie prezentował bardzo praktyczne podejście, oparte na krótkich informacjach tekstowych, wykorzystaniu liczb, wykresów i innych dynamicznych schematów, prezentowaniu wskazówek i opinii uczestników oraz ciekawym wykorzystaniu ćwiczeń. Przewodnik uzupełniony będzie o materiały multimedialne i graficzny layout, które dodatkowo uatrakcyjnią proces uczenia się.

Partnerstwo projektowe SeniorVlog będzie publikowało rezultaty swoich prac i zaproszenia na szkolenia na stronie internetowej projektu: www.seniorvlog.eu.

Poprawa życia osób starszych, poprzez lepsze przygotowanie ich do pełnego wykorzystania możliwości Internetu i stania się bardziej widocznymi w mediach społecznościowych jest o tyle istotna, że seniorzy będą stanowić wkrótce 1/3 naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy pomóc osobom w wieku 60+ być widocznymi w mediach społecznościowych w równym stopniu, w jakim stają się widoczni w naszym otoczeniu na co dzień.

SeniorVlog obejmuje grupę 5 partnerów pochodzących z 5 różnych krajów:

1) PCG Polska Sp. z o.o. (Polska – Lider projektu)

2) EXELIA E.E. (Grecja)
www.exelia.gr
info@exelia.gr

3) Cyprus University of Technology (Cypr)
www.cut.ac.cy
administration@cut.ac.cy

4) APROXIMAR (Portugalia)
www.aproximar.pt
contacto@aproximar.pt

5) ANZIANI E NON SOLO (Włochy)
www.anzianienonsolo.it
progetti@anzianienonsolo.it

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie SeniorVlog i zaangażować się w działania, skorzystaj z linku: www.seniorvlog.eu, pobierz broszurę: SeniorVlog PDF
SeniorVlog jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Umowy o dofinansowanie: Erasmus+ 2021-1-PL01-KA220-ADU-000028293
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.