Aktualności


Wzmocnienie współpracy pomiędzy Trzecim Sektorem a Administracją Publiczną celem nowego projektu unijnego: DRAGGING
2022-07-21


INSPIRUJĄCE NOWE ŚCIEŻKI BIZNESOWE I BUDOWANIE KOMPETENCJI GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Wzmacnianie przedsiębiorczości z administracją publiczną wśród organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej to cel międzynarodowego partnerstwa 5 organizacji z Hiszpanii, Polski, Irlandii i Bułgarii. Stworzona wspólnie z sektorem biznesu i administracją publiczną Baza Pomysłów na Biznes, mentoring i szkolenia online dla organizacji pozarządowych, staną się sposobem na „wzmocnienie” potencjału współpracy trzeciego sektora z instytucjami administracji publicznej.

Dragging


Projekt DRAGGING ma na celu pomóc w sprostaniu 3 następującym wyzwaniom:
  • zdywersyfikować źródła dochodów organizacji pozarządowych poprzez poprawę ich zdolności do reagowania na potrzeby administracji publicznej i osiągania stabilnych źródeł dochodów oraz poprzez identyfikowanie nowych możliwości współpracy między światem społecznym i biznesowym, przy świadczeniu usług na rzecz administracji publicznej,
  • skorzystanie z nowych przepisów w tym klauzul społecznych w sektorze publicznym
  • tworzenie możliwości pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem.

Jeden z kluczowych rezultatów Projektu – Baza Pomysłów Biznesowych – pozwoli firmom identyfikować i rozwijać możliwości biznesowe, które są odpowiedzią na niedociągnięcia i braki w ich sektorze.
Drugim rezultatem projektu będzie szkolenie online, które dodatkowo dostarczy kompetencji i umiejętności związanych z przedsiębiorczością oraz zarządzaniem biznesem, przede wszystkim, by wesprzeć najsłabszych i najmniej doświadczonych przedsiębiorców w zarządzaniu własnymi mikrofirmami.

Projekt Dragging obejmuje grupę 5 partnerów pochodzących z 4 różnych krajów: Hiszpanii, Polski, Irlandii i Bułgarii.


Aby dowiedzieć się więcej o Projekcie DRAGGING i zaangażować się w działania, kliknij link: http://draggingproject.eu/ lub śledź #draggingproject

Projekt DRAGGING jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach umowy o grant Erasmus+: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

UE
Umowa grantowa: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.