Aktualności


Konferencja wojewódzka rozpoczynająca szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli wielkopolskich gimnazjów
2015-06-22


W dniu 8 czerwca PCG Polska miało przyjemność rozpocząć projekt realizowany dla gimnazjów w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty podczas konferencji wojewódzkiej odbywającej się w Poznaniu. Konferencję rozpoczęła Pani Aleksandra Błażejewska (PCG) przybliżając uczestnikom szczegóły projektu. Następnie wicekurator Pan Jacek Skrobisz zaprezentował Koncepcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczącą wspierania gimnazjów. Wiedzą merytoryczną z zakresu pracy z danymi oraz doskonalenia szkół w obszarze poprawy efektów kształcenia dzieliła się z uczestnikami Pani Ewa Stożek, reprezentująca podczas konferencji PCG. Kolejną prelegentką występująca z ramienia PCG była Pani Aleksandra Kuźniak, która przedstawiła zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły w zakresie jakości pracy szkoły.

Głównym celem projektu jest wsparcie gimnazjów w rozwijaniu umiejętności analiz wyników egzaminu gimnazjalnego oraz wsparcie nauczycieli w realizacji procesu dydaktycznego, w szczególności w zakresie doskonalenia metod pracy z uczniem i umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem etapu kształcenia.

Konferencja była doskonałym początkiem zaplanowanych działań projektowych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia wybranych wielkopolskich gimnazjów. Realizację kolejnych etapów projektu rozpoczynamy wkrótce, spotykając się z dyrektorami i nauczycielami podczas szkoleń dla rad pedagogicznych oraz warsztatów przedmiotowych. Projekt zakończy wojewódzka konferencja podsumowująca projekt, która została zaplanowana na 12 października 2015 r.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja wojewódzka rozpoczynająca szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli wielkopolskich gimnazjów - Public Consulting Group

Konferencja wojewódzka rozpoczynająca szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli wielkopolskich gimnazjów - Public Consulting Group