Aktualności


Posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2015 – 21 października 2015 r. w Warszawie
Warszawa | 2015-10-22


21 października 2015 r. PCG Polska wspólnie z Fundacją Edukacyjną Perspektywy zorganizowała posiedzenie Kapituły Konkursu dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015. Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. Michał Kleiber wspólnie z prezesem PCG Polska, panem Piotrem Dmochowskim-Lipskim oraz prezesem Perspektyw, panem Waldemarem Siwińskim.

Podczas spotkania członkowie Kapituły przeanalizowali blisko 200 zgłoszeń nadesłanych przez wiodące uczelnie publiczne i niepubliczne z całego kraju. Wśród zgłoszonych projektów pojawiło się wiele ciekawych rozwiązań z dziedziny zarządzania uczelnią tj. chociażby modele zarządzania procesowego, innowacyjne rozwiązania informatyczne czy programy współpracy z otoczeniem biznesowym i społecznością lokalną. Członkowie Kapituły zgodnie stwierdzili, że identyfikacja i dalsza promocja dobrych praktyk będzie ważnym działaniem wzmacniającym profesjonalizację zarządzania uczelniami wyższymi w Polsce.

Kolejne posiedzenie Kapituły odbędzie się 3 listopada 2015 r. w siedzibie PCG w Warszawie. Ostateczne rezultaty prac Kapituły i laureatów konkursu poznamy podczas konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015, która odbędzie się 23 i 24 listopada w Warszawie.

Pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2015 - Public Consulting Group

Na zdjęciu od lewej: Malgorzata Krasowska (Perspektywy), Prof. Krzysztof Leja (Dziekan, Politechnika Gdańska), Piotr Dmochowski-Lipski (Prezes PCG Polska), Zygmunt Krasiński (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Horyzont 2020), Prof. dr hab. nauk med. Bolesław Samoliński (b. Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego), dr Bianka Siwińska (Redaktor Naczelny, Perspektywy), Andrzej Nadolski (Prezes Wydawnictwa Naukowego PWN), prof. dr hab. Michał Kleiber (Przewodniczący Kapituły, b. prezes Polskiej Akademii Nauk), dr Alicja Adamczak (prezes Urzędu Patentowego RP), prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt (b. minister edukacji narodowej), prof. dr hab. Bogusław Mróz (dyrektor programu MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą), prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski (b. dyrektor NCBR), Waldemar Siwiński (Prezes, Perspektywy), Natalia Chromińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Łukasz Nowak (Starszy Konsultant, PCG Polska), dr hab. Piotr Buła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Mariusz Luterek (Konsultant, PCG Polska)

PCG Polska laureatem nagrody Skrzydła Wyobraźni - Public Consulting Group
PCG Polska laureatem nagrody Skrzydła Wyobraźni - Public Consulting Group
PCG Polska laureatem nagrody Skrzydła Wyobraźni - Public Consulting Group
PCG Polska laureatem nagrody Skrzydła Wyobraźni - Public Consulting Group